Молитвы каноны ко Святому причащению

Детально: молитвы каноны ко святому причащению - специально для Вас.

Каноны ко Святому Причащению (совмещенные) с ударениями

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
Готовясь к причащению, совмещенный канон можно читать вместо трех отдельных канонов.

Глас 6-й, песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Господу Иисусу Христу

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Ангелу хранителю

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.
Иисусу:
Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Седален, глас 6-й

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Б о­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́ со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Песнь 5

Песнь 6
Кондак покаянного канона

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Песнь 7
Песнь 8
Песнь 9

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ангелу хранителю

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Канон Ангелу Хранителю

Тропарь, глас 6

Ангеле Божий, храни́телю мой святы́й, живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, ум мой утверди́ во и́стиннем пути́, и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, да тобо́ю направля́емь, получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Читайте так же:  Молитва вдовы об усопшем муже до 40 дней на русском языке

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен

Свя́тая Влады́чице, Христ́а Бо́га на́шего Ма́ти, я́ко всех Творца́ недоуме́нно ро́ждшая, моли́ бла́гость Его́ всегда́, со храни́телем мои́м а́нгелом, спасти́ ду́шу мою́, страстьми́ одержи́мую, и оставле́ние грехо́в дарова́ти ми.

Канон, глас 8

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному а́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припев: Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м а́нгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты еси́ свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Враг попира́ет мя, и озлобл́яет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебе́, благо́му а́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Седален, глас 2

От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой а́нгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен

Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Яже без се́мене ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со а́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, Яже еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, а́нгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

Песнь 5

Ирмо́с: Утренююще вопие́м Ти: Го́споди, спаси́ ны; Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Святый а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми а́нгеле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, а́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице Безневе́стная, наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу ми пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.

Кондак, глас 4

Яви́ся мне милосе́рд, святы́й а́нгеле Госпо́день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Икос

Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных сил Бо́жиих, поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, а́нгеле мой, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне враги́, и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ми́лостив бу́ди ми, и умоли́ Бо́га, Госпо́день а́нгеле, име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й а́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всю посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь благи́х по́мысл, уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́.

Читайте так же:  Рейки молитва на возврат энергий

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: отец на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й а́нгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ангела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день а́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.

Молитва к ангелу хранителю

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Молитвы и подготовка к причащению

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Как правильно подготовиться к Причащению Святых Христовых Таин

Тот, кто имеет намерение причаститься Святых Христовых Таин, должен достойно приготовиться к этому Таинству.

Приготовление это заключается в следующем: в продолжении не менее чем трех дней христианин должен воздерживаться от вкушения всего мясного, молочного и яиц, а при строгом посте ? и рыбы. Хлеб, овощи, фрукты употребляются умеренно. После полуночи накануне Причащения не положено ни есть, ни пить, ибо в Православной Церкви к Таинству Причащения приступают натощак. Ум и чувства должны быть сосредоточены на предметах возвышенно-духовных, на всем том, что возводит душу человека к Богу. В эти дни необходимо и телесное воздержание, т.е. супружеский пост.

В дни говения нужно чаще посещать богослужения в Храме и непременно быть в Храме накануне дня Причащения.

В повседневное домашнее молитвенное правило в такие дни следует включать чтение канонов и акафистов: канона покаянного ко Господу Иисусу Христу, молебного ко Пресвятой Богородице, канона Ангелу Хранителю, других канонов; акафистов Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице и Святым.

Накануне дня Причащения, помимо обычных молитв на сон грядущий, читаются: канон покаянный ко Господу Иисусу Христу, канон молебный ко Пресвятой Богородице, канон Ангелу Хранителю. Эти три канона иногда объединяются для удобства чтения.

Читается также канон ко Причащению.

Утром читаются утренние молитвы и все последование ко Святому Причащению, кроме канона, прочитанного накануне.

Молитвы, каноны и акафисты:

Канон ко святому причащению

Песнь 1

Грядите людие, поим песнь Христу Богу, раздельшему море, и наставльшему люди, яже изведе из работы египетския, яко прославися,

Припев: Сердце чисто созиждиво мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое, благоутробне Господи, и Честная Кровь, и недуг многообразных исцеление.

Припев: Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Читайте так же:  Молитва при дороге

Осквернен делы безместными окаянный, Твоего Пречистаго Тела и Божественныя Крове недостоин есмь, Христе, причащения, егоже мя сподоби.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Земле благая, благословенная Богоневесто, клас прозябшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща спастися.

Песнь 3

На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Слезныя ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия: яко да благою совестию очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению Божественных Даров Твоих.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Во оставление да будет ми прегрешений Пречистое Тело Твое, и Божественная Кровь, Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную, Человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение.

Богородичен: Хлеба животнаго трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшаго, и мирови новый живот дающаго, и мене ныне сподоби недостойнаго, со страхом вкусити сего, и живу быти.

Песнь 4

Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощься, и спася еси всего мя человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Восхотел еси, нас ради воплощься, Многомилостиве, заклан быти яко овча, грех ради человеческих: темже молю Тя, и моя очисти согрешения.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Исцели души моея язвы, Господи, и всего освяти: и сподоби, Владыко, яко да причащуся тайныя Твоея Божественныя вечери, окаянный.

Богородичен: Умилостиви и мне сущаго от утробы Твоея, Владычице, и соблюди мя нескверна раба Твоего и непорочна, яко да прием умнаго бисера, освящуся.

Песнь 5

Света Подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе иного бога не знаем.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Якоже предрекл еси, Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, якоже обещался еси: се бо Тело Твое ям Божественное, и пию Кровь Твою.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего да будет мне помраченному в просвещение, и очищение оскверненной души моей Кровь Твоя.

Богородичен: Марие, Мати Божия, благоухания честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего.

Песнь 6

В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Ум, душу и сердце освяти, Спасе, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным Тайнам приступити.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Дабы устранился от страстей, и Твоея благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением Святых, Христе, Таин Твоих.

Богородичен: Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящаго к Божественным Твоим Тайнам, Святыя Матере Твоея мольбами.

Кондак, глас 2

Хлеб, Христе, взяти не презри мя, Тело Твое, и Божественную Твою ныне Кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих Таин причаститися окаяннаго: да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и безсмертный.

Песнь 7

Телу златому премудрыя дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди пламене возопиша, и ороси я Ангел: услышася уже уст ваших молитва.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Источник благих, причащение, Христе, безсмертных Твоих ныне Таинств да будет ми свет, и живот, и безстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели Божественнейшия ходатайственно, едине Блаже, яко да славлю Тя.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Да избавлюся от страстей, и врагов, и нужды, и всякия скорби, трепетом и любовию со благоговением, Человеколюбче, приступаяй ныне к Твоим безсмертным и Божественным Тайнам, и пети Тебе сподоби: благословен еси, Господи, Боже отец наших.

Богородичен: Спаса Христа рождшая паче ума, Богоблагодатная, молю Тя ныне, раб Твой, Чистую нечистый: хотящаго мя ныне к пречистым Тайнам приступити, очисти всего от скверны плоти и духа.

Песнь 8

В пещь огненную ко отроком еврейским снизшедшаго, и пламень в росу преложшаго Бога, пойте дела яко Господа, и превозносите во вся веки.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Небесных, и страшных, и святых Твоих, Христе, ныне Таин, и Божественныя Твоея и тайныя вечери о6щника быти и мене сподоби отчаяннаго, Боже, Спасе мой.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Под Твое прибег благоутробие, Блаже, со страхом зову Ти: во мне пребуди, Спасе, и аз, якоже рекл еси, в Тебе: се бо дерзая на милость Твою, ям Тело Твое, и пию Кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Троичен: Трепещу приемля огнь да не опалюся яко воск и яко трава. Оле страшнаго таинства! Оле благоугробия Божия! Како Божественнаго Тела и Крове брение причащаюся, и нетленен сотворяюся?

Песнь 9

Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветити, собрати расточенная: тем всепетую Богородицу величаем.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Христос есть, вкусите и видите: Господь нас ради, по нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно закалается, освящаяй причащающияся.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных Таин, живущаго Тя имея в себе со Отцем и Духом, Благодетелю Многомилостиве.

Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя.

Читайте так же:  В день рождения сильные молитвы

Якоже огнь да будет ми, и яко свет, Тело Твое и Кровь, Спасе мой, пречестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая, покланятися Божеству Твоему.

Богородичен: Бог воплотися от чистых кровей Твоих; темже всякий род поет Тя, Владычице, умная же множества славят, яко Тобою яве узреша всеми Владычествующаго, осуществовавшагося человечеством.

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь дня или праздника.

Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас: всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом: не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших: Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу на русском языке

Ирмос: Как по суше пройдя Израиль по бездне морской стопами, гнавшегося фараона видя тонущим, «Богу победную песнь воспоём,» воскликнул.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Ныне я, грешный и обременённый, к Тебе, Владыке и Богу моему приступаю; не смею взирать на небо, только молюсь: дай мне Господи ум, оплакивать дела мои горько.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

О, горе мне грешному! Больше всех людей я окаянен, покаяния нет же во мне. Дай мне Господи слёзы, оплакивать дела мои горько.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Безумный, окаянный человек, в ленности время губящий, подумай о жизни своей и обратись к Господу Богу, и восплачь о делах своих горько.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Мать Божия Пречистая, воззри на меня грешного и от сети дьявола избавь меня, и на путь покаяния наставь меня, и восплачу о делах своих горько.

Ирмос: Нет столь святого, как Ты, Господи Боже мой, воздвигший силу верующих в Тебя, Милосердный, и утвердивший нас на камне Завета Твоего.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Когда поставлены будут престолы на Суде Страшном, тогда всех людей обличаться дела, горе там будет грешникам на мучения отсылаемым: это зная, душа моя кайся о злых делах своих.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Праведные возрадуются, а грешные восплачут, тогда никто не сможет помочь нам, но дела наши осудят нас, поэтому прежде конца покайся от злых дел своих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Горе мне великогрешному, делами и мыслями осквернённому, ни капли слёз не имеющему от жестокосердия; сегодня подымись от земли, душа моя, и покайся от злых дел своих.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Вот, взывает Госпожа, Сын Твой, и поучает доброе творить; я же грешный избегаю всегда добра, но Ты, Милостивая, помилуй меня, да покаюсь от злых моих дел.

Думаю о страшном дне и плачу о делах моих лукавых; как отвечу Бессмертному Царю и с каким дерзновением посмотрю на Судью я, блудный? Благоутробный Отец, Единородный Сын и Дух Святой, помилуй меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Связанный сегодня многими цепями грехов и содержим лютыми страстями и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению и взываю: помоги мне Дева, Матерь Божия.

Ирмос: Христос – моя сила, Бог и Господь! – Святая Церковь с благоговением громко поет, от чистого сердца празднуя Господа.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Путь здесь широк и удобен для предания сладострастью, но горько будет в последний день, когда душа от тела отлучаться будет: хранись от сего, человек, ради Царства Божьего.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Зачем обездоленного обижаешь, плату работнику не отдаёшь, брата твоего не любишь, к славе и блуду стремишься? Оставь это душа моя и покайся ради Царства Божьего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: О, безумный человек, доколе увязаешь, как пчела, собирая богатство своё? Ибо вскоре погибнет оно, как прах и пепел, лучше ищи Царства Божьего.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Госпожа Богородица, помилуй меня грешного, и в добродетели укрепи и соблюди меня, да нежданная смерть не похитит меня неготового; доведи меня, Дева, до Царства Божьего.

Ирмос: Божественным светом Твоим, Милосердый, с раннего утра к Тебе обращающихся души любовью озари; молю Тебя, возбуди светлое стремление знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, призывающего к Себе из мрака греховного.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Вспомни окаянный человек, как лжи, клевете, разбою, немощам, лютым зверям грехов порабощён ты; душа моя грешная, этого ли хотела ты?

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Трепещут мои члены, всеми сотворил грех: глазами смотрел непотребное, ушами слушал непотребное, языком вещал непотребное, всего себя геенне предал; душа моя грешная, этого ли хотела ты?

Читайте так же:  Молитвы на возврат денег от должников

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Блудницы и разбойника покаяние Ты принял, Спаситель, я же один ленью греховной обременился и злым делам поработился: душа моя грешная, этого ли хотела ты?

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Дивная и скорая помощница всем людям, Матерь Божия, помоги мне недостойному, душа моя грешная того хочет.

Ирмос: Житейское море видя, волнуемое бурею искушений, в тихое пристанище Твоё укрывшись, взываю к Тебе: спаси от погибели жизнь мою, Многомилостивый!

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Жизнь на земле блудно прожив, и душу во тьму предав, ныне молю Тебя, Милостивый Владыка: освободи меня от сих деяний вражеских и дай мне разум творить волю Твою.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Кто творит то же, что и я? Как свинья лежит в нечистотах, так и я греху служу. Но Ты, Господи, вырви меня из зловония этого и дай мне сердце творить заповеди Твои.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Воспрянь окаянный человек к Богу, вспомнив свои согрешения и со стоном и плачем повергнись перед Творцом; Он же, Милосердный, даст тебе ум знать волю Его.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня, Пречистая и прими молитвы мои, и донеси их Сыну Твоему, да даст мне ум творить волю Его.

Душа моя, зачем богатеешь грехами, зачем творишь волю дьявола, на что надежду возлагаешь? Отстранись от этого и обратись к Богу с плачем, взывая: милосердный Господи, помилуй меня грешного.

Подумай, душа моя, о горьком смертном часе и страшном суде Творца и Бога твоего: Ангелы грозные возьмут тебя, душа и в вечный огонь введут. Прежде смерти покайся, вопия: Господи, помилуй меня грешного.

Ирмос: Печь, окропляющую росою, Ангел сотворил для святых отроков, Халдеев же опаляла она Божиим повелением; мучителя-царя это убедило воскликнуть: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Не надейся, душа моя, на тленное богатство и на неправедно накопленное; не знаешь кому всё это оставишь, но возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и быстро проходящую красоту, видишь, как сильные и молодые умирают, но возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Вспомни, душа моя, о вечной жизни, Царстве Небесном, уготованном святым и тьме кромешной и гневе Божием злым, и возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Припади душа моя к Божией Матери и помолись Той, Которая скорая помощница кающимся; да умолит Сына Христа Бога и помилует меня недостойного.

Ирмос: Из пламени на святых росу источил, и праведного жертву водою попалил; все совершаешь, Христос, одним хотением. Тебя превозносим во веки.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Почему не имею слёз, когда думаю о смерти, видя в гробе лежащего брата моего бесславного и безобразного? Что ожидаю и на что надеюсь? Только дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Почему не имею слёз, когда думаю о смерти, видя в гробе лежащего брата моего бесславного и безобразного? Что ожидаю и на что надеюсь? Только дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Верую, что придёшь судить живых и мёртвых, и все встанут в своём чине, старые и молодые, владыки и князья, девы и священники; где окажусь я? Ради этого вопию: дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Пречистая Богородица, прими недостойную молитву мою и сохрани меня от внезапной смерти, и даруй мне прежде конца покаяние.

Ирмос: Бога людям невозможно видеть, на Него не смеют взглянуть Ангелов полки; чрез Тебя же, Всечистая, явилось людям Слово во Плоти. Его величая, с небесными воинствами Тебя прославляем.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Ныне я к вам прибегаю Ангелы, Архангелы и все небесные силы у Престола Божия стоящие, молитесь к Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечной.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!

Ныне плачу перед вами святые патриархи, цари и пророки, апостолы и святители, и все избранники Христовы: помогите мне на суде, да спасёт Христос душу мою от силы вражеской.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне к вам возношу руки, святые мученики, пустынники, девственницы, праведники и все святые, молящиеся к Господу за весь мир, да помилует меня в час смерти моей.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Матерь Божия, помоги мне, на Тебя сильно надеющемуся, умоли Сына Твоего, да поставит меня недостойного справа от Себя, когда сядет судить живых и мёртвых. Аминь.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Владыка Христе Боже, Своими страданиями мои страсти исцеливший и Своими язвами мои язвы уврачевавший, даруй мне, много Тебе согрешившему, слёзы покаяния; сочетай моему телу благоухание Животворящего Тела Твоего, и услади мою душу Твоей Честной Кровью вопреки горечи, которой меня супротивник напоил. Возвыси мой ум к Тебе, к земле поникший, и возведи от пропасти погибели; ибо не имею покаяния, не имею умиления, не имею слезы утешительной, возводящей сынов к своему наследству. Омрачился я умом в житейских страстях, не могу согреться слезами любви к Тебе. Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровищница милосердия и доброты, даруй мне покаяние всецелое и сердце старательное в поиске Тебя. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне отражение Твоего образа. Оставил я Тебя, не оставь меня Ты, пойди и найди меня, возведи к пастбищу Твоему и причти меня к овцам избранного Твоего стада, напитай меня с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Молитвы каноны ко Святому причащению
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here