Молитвы читаемые до года после смерти

Детально: молитвы читаемые до года после смерти - специально для Вас.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Читайте так же:  Как правильно читается молитва

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Как молиться о человеке в первые дни после смерти

Когда тело усопшего омыто и одето, сразу же начинают читать канон, называемый «Последование по исходе души от тела». Это последование положено читать священнику, для чего он призывается в дом умершего.
Если таковой возможности нет, то последование могут прочитать ближайшие родственники и знакомые. Выше приведена ссылка на канон в версии для чтения мирянином. Если человек умер вне дома и тела его в квартире нет, то в час сообщения о смерти все равно нужно прочитать этот канон и далее читать Псалтирь.
Если смерть наступила в Пасхальную седмицу (8 дней от Пасхи до вторника Фоминой недели – Радоницы), то помимо «Последования по исходе души от тела» читается Пасхальный канон.

В Православной Церкви существует благочестивый обычай непрерывного чтения Псалтири над телом покойного вплоть до его погребения. Псалтирь нужно читать сразу по кончине, если даже тело усопшего находится вне дома. Псалтирь читается и в дальнейшем в молитвенную память о почившем, в дни поминовения, а особо усиленно в первые сорок дней по кончине. Мнение, что смерть в Страстную седмицу усугубляет грехи усопшего, а в Пасху или Светлую седмицу облегчает – неверно.
Не без причины и не без цели Церковь с древнейших времен положила читать над гробом умершего книгу псалмов, а не другую книгу Священного Писания. Именно Псалтирь воспроизводит все многообразие движения нашей души, так живо сочувствует и нашей радости, и нашей скорби, так много проливает утешения и ободрения в наше сердце. Чтение Псалтири – молитва Господу об усопшем – утешает скорбящих и помогает душе новопреставленного в ее загробных странствиях.
Псалтирь разделена на 20 больших частей – кафизм (от греческого слова «кафизо» – «сижу», что означает возможность сидеть при чтении Псалтири). Каждая кафизма делится на группы псалмов, отделяемых словом «Слава». Псалтирь – составная часть Библии, однако, обрести Псалтирь можно и в отдельном издании, и в некоторых молитвословах.

Если Псалтирь читает мирянин, то чтение начинается с прошения «Молитвами святых отец наших…», затем предначинательные молитвы: «Царю Небесный», «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш» и далее по порядку. Каждая кафизма начинается молитвословием: «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему».
Затем читаются псалмы до слова «Слава», что означает «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». На каждой «Славе» читается молитва «Помяни, Господи Боже наш…», находящаяся в конце «Последования по исходе души от тела» с упоминанием имени усопшего. Затем продолжается чтение псалмов до следующей «Славы». По окончании кафизмы читают «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш», тропари и молитву, положенную после каждой кафизмы. Возбраняется при чтении Псалтири добавлять молитвы неизвестного происхождения и вообще любые молитвы, не находящиеся в Богослужебных книгах.

Во время Пасхальной недели (8 дней от Пасхи до вторника Фоминой недели – Радоницы) в церкви чтение Псалтири заменяется чтением Пасхального канона. Дома над усопшим чтение Псалтири также можно заменить чтением Пасхального канона. Но если такой возможности нет, то можно читать и Псалтирь, т.к. Псалтирь употребляется с первых времен христианства не только в одних скорбных случаях, но и в радостных, а Апостольские постановления указывают читать Псалтирь в 3-й день по кончине ради Того, Кто в 3-й день воскрес из мертвых. Отсюда следует заключить, что нет надобности отлагать чтение Псалтири над усопшим и в святые дни Пасхи. Для выражения же большей торжественности праздника, можно делать некоторые прибавления пасхальных песней, по прочтении каждой кафизмы и даже «Славы». Если к гробу умершего приглашен священник, то он совершает заупокойное богослужение – литию или панихиду. В первый же день нужно позаботиться о церковном поминовении усопшего. Желательно сразу же, в день смерти, заказать сорокоуст в тех храмах, где богослужение совершается ежедневно.

Читайте так же:  Молитвы на каждый день недели православные

Если рядом несколько храмов, то хорошо в них подать записки с именем усопшего на Божественную литургию или на панихиду. Делать это можно и даже нужно еще до отпевания и погребения. Усопшие, со дня кончины которых не прошло 40 дней, называются новопреставленными.

Пока гроб с покойным находится дома, прощаться с усопшим приходят родственники, друзья, знакомые. И, в большинстве случаев, подойдя к гробу, не находят нужных слов для прощания. Самое уместное в этом случае, осенив себя крестным знамением, прочитать следующие краткие молитвы:
«Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего новопреставленного(имя), идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная», или: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное».
При смерти женщины в молитвах соответственно читается «душу рабы Твоей новопреставленной (имя)».

Необходимо попросить прощения у почившего и простить ему все обиды.

Молитва за упокой души умершего на 9 дней, 3, 40 и годовщину — как и зачем ее читать

Молитва за упокой души умершего — важнейшая часть любых похорон и поминок. Как, в частности, в нашей, православной вере, так и в христианской религии в целом. Почему этой части похоронного ритуала уделяется столько внимания?

Молитва за упокой души умершего — откуда произошла эта традиция и зачем она нужна

Молитва после смерти человека — давняя часть любой традиции, не важно, христианской, или языческой. Называются они по-разному и принимают абсолютно разные формы, но факт остаётся фактом. После смерти человека в путь на другую сторону его провожают определённым, установленным песнопением, панихидой, или другой формой религиозного ритуала. Потому что в каждой традиции, вне зависимости от вероисповедания, существует практика провожать человека.

Молитвы за упокой облегчают переход человека из одного мира в другой.

Почему? В чём причина? Верования человечества во многом расходятся. Но все они сошлись во мнении, что человеческая душа, отягощённая грехами, с трудом сможет попасть в лучший мир. Но у каждого есть родственники и люди, которые его любят. И желание облегчить такую дорогу близкому человеку вполне естественно.

Именно для этого существуют молитвы за упокой души. Ведь их произносят с горячим состраданием, пытаясь помочь умершему. Высшие силы, увидев такое рвение со стороны родственников и друзей, понимают, что если его так любят, то и меру грехов можно умерить. По плохому человеку вряд ли кто-то будет страдать.

Так что существование таких ритуалов вполне понятно, как логически так и эмоционально. Все хотят помочь своим родственникам, хоть живым, хоть мёртвым. Тем более, что, по большому счету, сам покойник уже не нуждается ни в гробе, ни в памятнике. Он уже мёртв, ему всё равно. Это если говорить о теле. Но вот душа — другое дело. Именно для неё скорбящие возносят молитвы. И стоит знать, что такая молитва может помочь живым тоже. Таким образом, что она поможет им настроится на духовный лад. Встать, так сказать, на одну линию связи с Небесами. Задуматься о том, какое количество грехов скопилось у каждого на душе. И подумать на такую тему — а сколько людей будет горевать на ваших собственных похоронах?

Когда нужно читать молитву об упокоении души

Молитва об упокоении души умершего — важная часть поминальной службы, когда душе больше всего нужна поддержка во время её скитаний. Нельзя относиться к вашему мёртвому родственнику небрежно, ведь Бог почувствует ваше халатное отношение и уже не будет так снисходителен.

Самая сильная помощь будет, если прочитать такую молитву в Церкви. Прежде, чем вознести молитву, живому родственнику нужно посетить храм. Прийти лучше всего к самому началу службы, либо за несколько минут до. Принесите с собой церковную записку, ведь её нужно будет передать к алтарю. Самый лучший момент — на проскомидии. Тогда во имя покойного возьмут часть из специальной просфоры. С её помощью можно получить великое очищение от грехов, когда часть такой просфоры положат в Чаще Священных Даров. Когда литургия закончится, панихиду тоже нужно будет отслужить. Если вы хотите, что бы молитва стала намного эффективнее, то скорбящему следует самому причаститься.

Есть определённые дни года, когда в Церкви чтят всех. От братьев и сестёр, которые умерли со всеми христианскими молитвами и отпеваниями, до тех, кого настигла смерть лютая, или внезапная. Без полагающейся в такой момент религиозной, обрядовой части.

Список таких дней:

 1. Суббота, которая называется мясопустной. Её отмечают за восемь дней до Великого Поста.
 2. Субботы, носящие название родительских дней. Стоят на второй, третьей и четвёртой неделе Великого Поста.
 3. Суббота троицкая. Отмечается перед днём Святой Троицы.
 4. Радоница. Вторая неделя после Пасхи, во вторник.
 5. Суббота, которая считается как родительской, так и Димитриевской. Отмечается восьмого ноября, что день памяти святого и мученика, Димитрия Солунского. Изначально она проходила в канун Куликовской битвы и во время её поминали имена православных воинов, которые почили, защищая родную землю.
 6. Поминовение православных, усопших воинов, 9 мая (26 апреля по старому стилю).

О поминовении усопших: панихида, поминальная молитва, родительские субботы

Что ещё нужно помнить, для правильного поминовения? Во-первых — особые даты. Умершего нужно вспоминать на день его рождения, день кончины и на именины. Так же в эти дни советуется щедро нести пожертвования церковные, где всегда будут чтить имя его. А ещё — милостыня бедным, с тем расчётом, что бы они вспоминали имя вашего родственника, когда будут молиться.

Текст молитвы об упокоении души умершего:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная; избави его вечныя муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой; несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя — правда во веки; и Ты еси един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на 9 дней после смерти, а так же на 3 день, 40 дней и годовщину

Почему читается молитва именно на 3 дня, 9 и 40 дней после смерти? Считается, что первые 3 дня душа готовится к отходу. Она всё ещё в теле, но держится за него буквально несколькими ниточками. Потом, когда на 3-й день тело хоронят, последняя связь прерывается. И с 3-го дня по 9-й день новоотлетевшей душе показывают райские кущи, так сказать. Как выглядит Рай, какие удовольствия ждут душу, как там хорошо и приятно.

Читайте так же:  Какие есть молитвы чтобы сдать экзамен

Но когда наступает 10-й день — перед душой разворачивается совершенно другая картина. Ей начинают демонстрировать муки адские, и что её ждёт, если она попадёт сюда. Всё это время она не знает, что же именно её ждёт, Рай, или Ад. И узнает об этом умерший только на 40-й день . Именно в эти дни, когда решается судьба человеческой души, ей больше всего нужна поддержка от живых родственников. Потому принято читать молитвы и совершать панихиды именно в эти даты. Так что, как мы сами видим, молитва на 9 дней после смерти, на 3 дня и на 40 — очень важны. Ведь именно в эти дни решается судьба человеческая, а точнее судьба бессмертной души.

Есть несколько основных правил, которых нужно придерживаться, когда проводят поминки на такие значимые даты. Первое — верная атмосфера, дома, или вместе, где будет проходить мероприятие. Родственники должны налить в стакан воды, положить сверху ломоть хлеба и запалить лампадку.

Второе — количество поминающих. Их не должны быть много. Это близкие родственники и друзья, а так же сослуживцы, с которыми он поддерживал самый тесный контакт. Женщины должны подобрать волосы под платок, без исключения. А мужчины должны находится без каких-либо головных уборов.

Третье — приглашение. Не принято приглашать людей на поминки, ведь только так можно узнать, кому действительно важно спокойствие души умершего. Они должны прийти сами. Но иногда так бывает, что человек под гнётом горя забывает о том, какой сейчас день. Так что ему можно невзначай напомнить, не приглашая прямо.

Заупокойная Божественная литургия и панихида в храме святителя Николая Чудотворца — Патриаршем Подворье г. Софии

Четвёртое — еда. Все, кто собирается накрывать стол в этот день, должны помнить, что компот, кутя и вообще каши — обязательный атрибут поминального стола. Можно приготовить любимую еду усопшего и поставить во главу стола.

Пятое, и самое важное правило — вы собрались не для того, что бы отобедать. Вы должны помянуть усопшего. Вспомните совместные, приятные моменты, какие-то факты из его жизни. Пусть он всплывет в вашей памяти как живой. Как человек, который был с вами рядом. Почувствуйте его тепло.

Молитва на 9 дней после смерти:

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших;

Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина. Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя рек), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на 3 дня:

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея, души усопших раб Твоих) (имярек) (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши (человецы согрешиша), Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (ю, их) и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), небесному Царствию причастника (причастницу, причастники) учини (поклон), и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва на 40 дней:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Молитва на годовщину после смерти:

Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего (имя) (рабы Твоей (имя) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём , даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего (имя) (рабы Твоей (имя), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитва об упокоении души усопшего — важная часть любой похоронной и поминальной церемонии. Потому что она помогает душе очистится, при чём как душе умершего, так и душам живых. Тем более, что при прочтении такой молитвы сам Господь Бог будет с большей милостью оценивать поступки усопшего.

Молитва за упокой души матери

Смерть матери — трагедия для каждого. Даже зная, что ее душе суждено вечное блаженство в Райских чертогах, человек с трудом смиряется с тем, что мамы больше нет с ним. Принять неизбежное, успокоить душу, упростить ей прохождения испытаний после упокоя поможет молитва об усопшей маме. Вложите всего себя в чтения молитвенников — и пережить утрату будет гораздо легче.

Одним из способов выразить заботу о душе вашей усопшей матери, помочь ей в упокоении, является чтение Псалтыря. Принято читать по одной кафизме в день, все сорок первых дней после смерти. Эти молитвы обеспечат упокой души вашей матери, уменьшат печаль, скорбь, горе. Они даруют ей скорое упокоение, полное чувство свободы, возможность обрести вечное счастье в Раю.

Когда возносить молитвы об умершей матери?

Молитва об усопшей матери читается как первые сорок дней, так и во все поминальные даты, годовщины рождения, смерти, в моменты, когда вам особенно тяжело без нее. Произнося молитвы за упокой ее души, обращайтесь к Богу искренне, от всего сердца. Только такая молитва достигнет его, тем самым подарив усопшей настоящее очищение, а затем — упокоение и возможность попасть в Рай.

Во время чтения молитвы об упокоении, постарайтесь отрешиться от своего горя, уныния. Помните, что чистая душа вашей мамы обязательно попадет в Рай, а значит, вам суждено рано или поздно встретиться. Черная скорбь после упокоения покойных также является нарушением заповедей, ложится тяжким бременем не только на молящегося, но и на усопшую.

Читайте так же:  Молитва и любви и семейном счастье

Возносите молитвы об упокое со светлой скорбью, настоящей дочерней или сыновней любовью. Тогда они смогут сократить путь вашей матери через чистилище. Только пройдя через очищение душа получит настоящее упокоение — счастливое существование без тягот земной жизни. Эта забота должна лечь на ваши плечи, так как только просьбы ребенка имеют столь сильное значение.

Разумеется, молитва об упокоении может быть заказана и в церкви. Однако, такая молитва едва ли подарит ушедшей настоящий покой. При чтении молитвы об упокоении вам не требуются фотографии или какая-либо иная атрибутика. Наоборот, использование фото или ритуальных предметов православными канонами будет сочтено греховным, недостойным христианина. Достаточно зажжённой церковной свечи возле иконы, а также сохраненного в вашей памяти образа ушедшей.

Читайте молитву об упокоении от души. Существуют канонические тексты заупокойных молитв, однако Бог воспримет и идущие от вашего сердца слова, какими бы нескладными они не были. Искренние просьбы обеспечат душе упокоение, тогда как прочитанный как должное молебен не достигнет слуха Господа.

Какими должны быть молитвенные слова?

Упокой души — сложное религиозное таинство, которое совершается при помощи церковных молитв и обрядов. Без них упокой очень затруднен, так как душе, лишенной поддержки самых дорогих людей, собственных детей, сложнее очиститься от совершенных ошибок. О полном упокоении в таком случае не может идти и речи — слишком долго душе приходится искупать собственные промахи.

Старайтесь вложить в молитвенные слова все свои чувства к матери, желание ей легкой загробной жизни, благодарность за те тепло и заботу, которыми она одаривала свое дитя. И тогда ваше моление принесет ей покой, а вам — облегчение в вашей тоске и заполнит пустоту, образовавшуюся после ухода родного человека.

Какие молитвы читают после смерти человека на 3, 9 и 40 день

Смерть близких – настоящая трагедия, через которую в определенный момент жизни вынужден пройти каждый человек. Горюющего не способны утешить в его потере никакие слова о бессмертии души и конце земных мук. Но слезами горю не поможешь, а вот слово способно исцелять. Молитвы за упокой умерших принесут благо душе, переходящей на новый уровень существования, и переживающему утрату человеку – так приятно знать, что делаешь что-то хорошее для родного сердца.

Церковь о смерти

Христианская церковь в вопросах смерти придерживается единого мнения, которое представлено в виде 3 постулатов.

 1. Судьбы Божии непостижимы – смерть может принимать любую форму и приходит вне зависимости от заслуг человека в любое, ведомое только Богу, время. Не стоит винить мироздание в несправедливости утраты – это прямое оскорбление Бога. На преподобного Афанасия Афонского обрушилось церковное здание, но он не роптал и оказался подле Господа своего.

Святые, принявшие мученическую смерть

 1. Жизнь человека – это воля Божия, промысел Божий, пусть не всегда доступный пониманию, управляет людьми и настраивает все в пользу их. Преподобный Лев писал, что каждый, принявший крещение, должен веровать в то, что жизнь на земле – не конец бытия, а начало Истинной радости.
 1. Память о смерти научит пониманию себя самого – думать о смерти нормально и необходимо, это помогает анализировать свой земной путь, действовать согласно слову Божию. Старец Макарий писал о жизни, как о малой капле перед вечностью, открывающейся после смерти физического тела.

Все тонкости церковного учения о смерти освещены в передаче «Час православия», на ключевые вопросы отвечает священник Дионисий Белоглазов:

Однозначно положительно высказывается церковь о поминальных молитвах: это действо несет в себе успокоение родственникам новопреставленного.

Откуда произошла эта традиция и зачем она нужна

Традиция молиться за умерших берет свое начало в глубокой древности – даже язычники признавали необходимость поддержки души особыми словами после ее перехода на ту сторону жизни. В свете разных культур этот обычай преломляется под разными углами, но суть его остается одинаковой: после диагностированной смерти проведите специальный обряд для облегчения участи души умершего.

После смерти по человеку нежелательно плакать: горе родственников отяготит внеземное бытие. Истерика и слезы несут в себе заряд деструктивной энергии и могут привести к необратимым последствиям.

Если об усопшем чрезмерно горюют, есть вероятность, что душа его не обретет желанного покоя. Подвергшись слезным стенаниям о болезненной утрате со стороны близких людей, душа начинает метаться и не попадает в отведенное ей Высшими силами место, застревая где-то на полпути.

Когда нужно читать

Молитва – это мощное оружие находящихся на земле людей, желающих помочь почившим родственникам или просто близким душам. Она считается важной частью поминальной службы, и игнорирование этого ритуала будет иметь негативные последствия. Бог, видя отсутствие поддержки со стороны, не окажет особой милости эфирному телу безвременно ушедшего человека.

Идеальным моментом для посещения службы считается время проскомидии – таинства, предполагающего принятие просфоры – тела Христова. Если попасть на него, во имя покойного возьмут часть богослужебного хлеба и положат в Чашу Священных даров. Такой обряд несет в себе очищение от грехов.

В определенные дни года в церкви чтят всех умерших (за исключением самоубийц):

 1. За 8 дней до Великого поста — в мясопустную субботу.
 2. Родительские субботы – 2-я, 3-я и 4-я недели Великого поста.
 3. Суббота перед днем Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
 4. Радоница – вторая неделя после пасхи, во вторник.
 5. 8 ноября – день Дмитрия Солунского.
 6. 9 Мая – день памяти усопших воинов.

Индивидуально читать молитвы по умершим нужно в день земного рождения, кончины и именин. В эти дни принято ходить в церковь и оставлять щедрую милостыню нищим на паперти, называя имя почившего.

Молитва за новопреставленного усопшего

Сразу после смерти над человеком читают Последование по разлучению души от тела, а затем псалтирь. До погребения также можно заказать панихиды в храме. Молиться за новопреставленного в первые 40 дней очень важно, поскольку именно в это время решается судьба души. Молитвы поддерживают на пути к Страшному суду.

Известен случай, когда в Киево-Печерском монастыре похоронили монаха без отпущения грехов. Все жители в одну ночь увидели его почерневшее от адских мучений лицо. И тогда они вместе стали молиться за раба Божия, в новых видениях его лицо становилось все более умиротворенным, Бог отпустил ему прегрешения земные и подарил Царствие Небесное.

Читайте так же:  Молитва Святой валентине минской

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (рабы Твоей), (имя), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, (имя), Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва на 3 день

Первые 3 дня после смерти физического тела душа готовится к отходу в мир иной. Именно на 3-й день тело предают земле, и дух теряет всякую связь с миром физическим. Задача родственников новопреставленного – облегчить переход с помощью молитвы.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея, души усопших раб Твоих) (имярек) (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши (человецы согрешиша), Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (ю, их) и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), небесному Царствию причастника (причастницу, причастники) учини (поклон), и душам нашим полезная сотвори (поклон)

Молитва на 9 день

Девятый день – ключевой для души, тогда заканчивается «экскурсия» по Раю, после того показывают адские муки, поэтому новопреставленного необходимо помянуть особой едой и обязательно прочесть молитву.

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших

Молитва на 40 дней

Это день Страшного суда. В этот день молитва должна быть особенно страстной и искренней – на кону стоит вечность, которую душа может провести в Райских кущах или в Геенне Огненной. Читают ее ровно 40 раз – за каждый земной день, прожитый без усопшего.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное

Молитва для поминальной свечи

Для большей поддержки мытарствующей души родственники и близкие усопшего отправляются в храм – ставят поминальную свечу и читают молитву.

Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих (имена) и всех сродников по плоти. И прости все согрешения вольныя и невольныя, даруй им Царствие и причастие вечных твоих благих и Твоя бесконечная и блаженныя жизни наслаждения (по­клон).

Помяни, Господи, души усопших и вся в надежди воскресения к жизни вечные усопшие отцы и братию нашу, и сестр, и здесь лежащие и повсюду православные христианы и со Святыми Тво­ими идеже присещает свет лица Твоего, всеми и нас помилуй, яко благ и Человеколюбец, Аминь (поклон).

Подажь, Господь, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресенье отцам, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память, вечную память, вечную память. (поклон) Аминь.

Молитва о самоубиенных

Самоубийство – смертный грех, церковь не отпевает таких умерших и не позволяет хоронить в стенах кладбища. Послабления могут получить психически больные люди, те, кто находился в состоянии аффекта и убившие себя по неосторожности. Отпевания в особых случаях возможны по разрешению правящего архиерея и полного комплекта медицинских доказательств состояния человека. В любом случае молиться за самоубиенных можно дома самостоятельно.

Самоубийца нуждается в молитвах родных и близких – только они смогут уберечь заблудшую душу.

Владыко, Господи, Милостивый и Человеколюбивый, к Тебе взываем: согрешихом и беззаконновахом пред Тобою, преступихом спасительныя Твоя заповеди и любве евангельския отчаявшемуся брату нашему (отчаявшейся сестре нашей) не явихом. Но не яростию Твоею обличи ны, ниже гневом Твоим накажи ны, Человеколюбче Владыко, ослаби, исцели сердечную скорбь нашу, да победит множество щедрот Твоих грехов наших бездну, и Твоея безчисленныя благости пучина да покрыет горькое слез наших море.

Ей, Иисусе Сладчайший, еще молимтися, подаждь рабом Твоим, сродником живот свой самовольне скончавшаго, в скорби их утешение и на милость Твою твердое упование.

Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как правильно молиться за усопшего дома

Помимо особых дней поминовения, за ушедшего принято молиться ежедневно дома: для этого понадобится псалтирь. Читаются в первую половину дня.

Главное правило – произносить искренне и без слез, в состоянии покоя, вспоминая приятные моменты из жизни новопреставленного.

О том, как правильно молиться, расскажет отец Аркадий:

Какие молитвы нужно читать дома по усопшему

Помимо стандартных молитв, читаются особые божественные тексты.

Об усопших священниках:

Молитва родителей об умерших детях:

Об умерших родителях:

Об умерших без покаяния:

Молитва об умерших некрещеными

Если душа новопреставленного не успела получить крещение, о ней все же можно молиться, но только дома самостоятельно. На Божественной Литургии упоминать имя некрещенного нельзя – это прогневит Господа.

Молитву следует читать 40 дней после дня кончины от 30 до 150 раз в день – как позволяют силы. Хорошо подкрепить ее текстом «Богородице Дево, радуйся…» – дева Мария милостивая и всепрощающая.

Помилуй, Господи, душу раба Твоего (имя), отшедшего в жизнь вечную без Святаго Крещения. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя.

И в завершение

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Кем бы ни был усопший при жизни, молитва близких и родных способна облегчить его существование в загробном мире. Она избавит душу от тяжести грехов земных и позволит обосноваться подле Бога в Раю. Неважно, умеет человек молиться или нет – важно чувство, с которым он это делает. Перед ликом Бога все равны – потому не стоит бояться, если что-то не получается.

Молитвы читаемые до года после смерти
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here