Молитва украинского националиста на русском

Детально: молитва украинского националиста на русском - специально для Вас.

Текст песни Молитва Українського Націоналіста — Марш слави УПА м. Дрогобич 14.10.2013р.

УКРАЇНО, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, ВІДВІЧНА УКРАЇНО, МОГУТНЯ І СОБОРНА! Ukraino , Mati Geroїv , zіydi to direct insertions , prilin storm vіtru kavkazkogo , noise Carpathian ruchaїv , boїv glorious Zavoyovnika Old Man hops trіyumfom i Hooke Garmat Revolyutsії , radіsnim hubbub Sofіyskih Dzvonіv . Let them in Tobi vіdrodzhusya , glory Tvoєyu opromіnyusya , bo ti all Zhittya moє , more Tee all moє Happiness .

Zadzvoni Meni bryazkotom Kaidan , creaking shibenits in ponurі wounds , bring Meni Zoya zakatovanih in jails lohah i , i on zaslannі , dwellers Vira my bula granіtom , dwellers grew zavzyattya , mіts , dwellers smіlo I have yshov bіy so yak іshli Geroї for you, for Thy glory , for Tvoї Svyatі Іdeї ; dwellers pomstiti Shame nevolі , potoptanu honor Gloom katіv Tvoїh innocent blood pomordovanih pid Bazaar , cool, in Kіngіrі i Vorkutі , geroysku death geroїv Ukraїnskoї Natsії , Ukraїnskoї Natsіonalnoї Revolyutsії — Colonel Єvgena Konovalets Basarabovoї , Golovіnskogo , Shukhevich Bandera is the glorious death Danylyshyn Bіlasa i , i tisyach іnshih Ignorance us scho їh kostі porozkidanі abo secretly zagrebanі .

Vaughn zhittєtvorchim slept at all kvolіst sertsі moyomu . Let them fear I do not know , do not know scho Takeo Vahan . Skrіpi ‘re Mine spirit zagartuy will have hesitated sertsі moyomu ! In jails i serious hvilinah pіdpіlnogo Zhittya grow mene to yasnih chinіv . In the silent ranks high znaydu I licorice death , death in agony for you . In the I rozplinusya Tobi I i vіchno zhitimu in Tobi , VІDVІCHNA Ukraino , Mogutnov the I Sobornost !

Текст песни Патріот України — Молитва Українського націоналіста

Україно, Свята Мати Героїв,
зійди до серця мого,
прилинь бурею вітрів кавказьких,
шумом карпатських ручаїв,
боїв славного завойовника Батька Хмеля,
тріюмфом і гуком гармат Революції,
радісним гомоном Софійських Дзвонів.

Нехай душа моя в Тобі відродиться,
славою Твоєю опроміниться,
бо Ти, Присвята, — все життя моє,
бо Ти — все щастя моє.
Задзвони мені брязкотом кайданів,
скрипом шибениць в понурі ранки,
принеси мені зойки закатованих у льохах,
у тюрмах, і на засланні,
щоб віра моя була гранітом,
щоб росло завзяття, міць,
щоб сміло йшов я в бій
так, як ішли Герої за Тебе, Свята,
за Твою славу, за Твої Святі Ідеї;
щоб помстити ганьбу неволі,
потоптану честь, глум катів Твоїх,
невинну кров помордованих дітей твоїх
величну смерть героїв Української Нації,
і тисяч інших незнаних нам,
що їх кості порозкидані або тайком поховані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму.
Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання.
Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай моєму!
Зрости мене до ясних чинів.
Для Тебе в чинах тих хай знайду я смерть
солодку смерть, в муках за Тебе.
І розплинуся в Тобі та вічно житиму в Тобі,
Відвічна Україно, Свята, Могутня і Соборна!

Смотрите также:

Все тексты Патріот України >>>

Ukraino , Holy Mother Geroїv ,
zіydi to direct insertions ,
prilin storm vіtrіv kavkazkih ,
Carpathian ruchaїv noise ,
boїv glorious zavoyovnika Old Man hops
trіyumfom i Hooke Garmat Revolyutsії ,
radіsnim hubbub Sofіyskih Dzvonіv .

Nekhay my soul in Tobi vіdroditsya ,
Tvoєyu opromіnitsya glory ,
Bo Tu, Prisvyata — all Zhittya moє ,
Bo Tee — all moє Happiness .
Zadzvoni Meni bryazkotom kaydanіv ,
creak shibenits in ponurі sores,
Bring Meni Zoya zakatovanih have lohah ,
in jails , i on zaslannі ,
dwellers vіra my Bula granіtom ,
dwellers grew zavzyattya , mіts ,
dwellers smіlo yshov I bіy
so yak іshli Geroї for Thee , Holy ,
for your glory , for Tvoї Svyatі Іdeї ;
dwellers pomstiti Shame nevolі ,
potoptanu honor Glum katіv Tvoїh ,
innocent blood pomordovanih dіtey tvoїh
Velična death geroїv Ukraїnskoї Natsії ,
i tisyach іnshih Ignorance us
scho їh kostі porozkidanі abo secretly pohovanі .

Vaughn zhittєtvorchim slept at all kvolіst sertsі moєmu .
Fear not let them know I do not know scho Takeo Vahan .
Skrіpi ‘re Mine spirit zagartuy will have hesitated sertsі moєmu !
Zrosti mene to yasnih chinіv .
To Thee in rank quiet hi i znaydu death
licorice death in agony for you .
Tobi in the I rozplinusya that vіchno zhitimu in Tobi ,
Vіdvіchna Ukraino , saint, i Mogutnov Soborna !

Молитва украинского националиста на русском

Ступка, Богдан Сильвестрович — Богдан Ступка Имя при рождении: Богдан Сильвестрович Ступка … Википедия

Диомид (Дзюбан) — Диомид Дзюбан 1 й епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 … Википедия

Диомид, епископ Анадырский и Чукотский — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Читайте так же:  Молитва на продажу детской коляски

Диомид епископ Анадырский и Чукотский — 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Епископ Анадырский и Чукотский Диомид — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Епископ Диомид — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Ересь цареборчества — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Осетинская литература — литература народа, населяющего Северную и Южную Осетию (центральная часть горного Кавказского массива). Из окраины экономически и культурно отсталой, влачившей жалкое существование при царизме, эти области превращены в страну социалистической… … Литературная энциклопедия

INTERMARIUM

“Молитва українського націоналіста”: слова, від яких щемить у грудях (відео)

Журналіст Юрій Бутусов опублікував текст “Молитви українського націоналіста”. Користувачі соцмереж вражені глибиною слів, написаних 80 років тому.

Пост Бутусова у Facebook за добу набрав понад тисячу лайків.

Слова основного тексту молитви були написані на стіні радянської в’язниці кров’ю націоналіста Осипа Мащака після його арешту в результаті Львівського процесу 1936 року.

Слова цієї молитви стали рідними для бійців “Азову”.

“Ці святі слова, написані на стіні радянської в’язниці кров’ю Осипа Мащака, стали нам вірою. З нею ми йдемо в бій, і новою кров’ю пишемо майбутнє. Пам’ятаємо наших героїв, помстимося за них і переможемо”, — йдеться в описі до відео, на якому військові промовляють молитву.

Повний текст “Молитви українського націоналіста”:

“УКРАЇНО, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, відвічна Україно, могутня і соборна!”.

Боевая молитва украинского националиста

Украинский журналист Юрий Бутусов вызвал ажиотаж в соцсети публикацией боевой молитвы украинского националиста и предложением внести ее в устав Вооруженных сил Украины.

Бутусов опубликовал молитву на своей странице в Facebook.

«По данным Википедии, слова основного текста молитвы были написаны на стене советской тюрьмы кровью националиста Осипа Мащака после его ареста в результате Львовского процесса 1936 года.Настоящая, боевая присяга, так и просится чтобы внесли в устав. Я бы еще добавил пару фраз, ради исторической полноты, потому что вспоминать надо уже героев не только прошлых войн и борьбы за независимость, но и героев нашей современной истории — героев Небесной сотни, героев войны за независимость на Донбассе», — написал журналист.

Далее приводим текст молитвы с сохранением авторского стиля и на языке оригинала.

«УКРАЇНО, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, відвічна Україно, могутня і соборна!».

Менее чем за сутки с момента публикации пост Бутусова набрал более тысячи лайков и около трехсот репостов.

Молитва украинского националиста на русском

Україно, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і туком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти, все життя моє, бо Ти, все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, тлум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінґірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком затребані

Читайте так же:  Молитва никиты столпника

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя, рости мене до ясних чинів. В чинах тих, хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі ВІДВІЧНА УКРАЇНО, МОГУТНЯ І СОБОРНА!

«Молитва украинского националиста»: слова, от которых щемит в груди

Журналист Юрий Бутусов опубликовал текст «Молитвы украинского националиста». Пользователи соцсетей поражены глубиной слов, написанных 80 лет назад.

Пост Бутусова в Facebook за сутки набрал более тысячи лайков.

«Молитва україньского націоналіста» Організації українських націоналіств у виконанні добровольців «Азова». » По данным В.

Слова основного текста молитвы были написаны на стене советской тюрьмы кровью националиста Осипа Мащака после его ареста в результате Львовского процесса 1936 года.

Слова этой молитвы стали родными для бойцов «Азова».

«Эти святые слова, написанные на стене советской тюрьмы кровью Осипа Мащака, стали нам верой. С ней мы идем в бой, и новой кровью пишем будущее. Помним наших героев, отомстим за них и победим», — говорится в описании к видео, на котором военные произносят молитву.

Полный текст «Молитвы украинского националиста»:

«УКРАИНА, Святая Матерь Героев, сойди к сердцу моему, приди бурей ветра кавказского, шумом карпатских ручьев, боев славного завоевателя Отца Хмеля, триумфом и шумом орудий Революции, радостным гомоном Софийских колоколов. Пусть в Тебе возрожусь, славой Твоей облучусь, ибо Ты все жизнь моя, яко все мое счастье.

Зазвони мне лязгом уз, скрипом виселиц в мрачные утра, принеси мне вопли истязаемых в погребах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло стремление, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли герои за Тебя, за Твою славу, за Твои Святые Идеи; чтобы отомстить позор неволи, попранную честь, смех палачей Твоих, невиновную кровь замученных под Базаром, Крутами, в Кингири и Воркуте, героическую смерть героев Украинской Нации, Украинской Национальной Революции — полковника Евгения Коновальца, Басарабовой, Головинского, Шухевича, Бандеры и славную смерть Данилишина и Биласа, и тысяч других неизвестных нам, что их кости разбросаны или тайком погребены.

Спали огнем жизнетворческим всю слабость в сердце моем. Страха пусть не знаю я, не знаю, что такое колебания. Скрепи мой дух, закали волю, в сердце живи моем! В тюрьмах и тяжелых минутах подпольной жизни расти меня к ясным чинам. В чинах тех пусть найду смерть сладкую, смерть в мучениях за Тебя. И растворюсь в Тебе я, и вечно буду жить в Тебе, извечная Украина, мощная и соборная!»

«Молитва українського націоналіста»: слова, від яких щемить у грудях

Журналіст Юрій Бутусов опублікував текст «Молитви українського націоналіста». Користувачі соцмереж вражені глибиною слів, написаних 80 років тому.

Пост Бутусова у Facebook за добу набрав понад тисячу лайків.

«Молитва україньского націоналіста» Організації українських націоналіств у виконанні добровольців «Азова». » По данным В.

Слова основного тексту молитви були написані на стіні радянської в’язниці кров’ю націоналіста Осипа Мащака після його арешту в результаті Львівського процесу 1936 року.

Слова цієї молитви стали рідними для бійців «Азову».

«Ці святі слова, написані на стіні радянської в’язниці кров’ю Осипа Мащака, стали нам вірою. З нею ми йдемо в бій, і новою кров’ю пишемо майбутнє. Пам’ятаємо наших героїв, помстимося за них і переможемо», — йдеться в описі до відео, на якому військові промовляють молитву.

Повний текст «Молитви українського націоналіста»:

«УКРАЇНО, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, відвічна Україно, могутня і соборна!».

Молитва украинского националиста

Молитва украинского националиста (укр. Молитва українського націоналіста ) — патриотический текст-молитва, написанный в конце 1920-х — начале 1930-х годов одним из лидеров Организации украинских националистов Иосифом Мащаком (1908—1976).

«Молитву украинского националиста» должны были знать наизусть все, вступающие в ОУН и его молодëжную организацию.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

В настоящее время используется в ходе мероприятий, проводимых членами украинских националистических организаций.

Текст

Україно,Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів Кавказських, шумом Карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай душа моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опромінеться, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнём життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!


Украина, Святая Мать Героев, сойди в сердце моë, прильни бурей ветров Кавказских, шумом Карпатских ручьев, боёв славного Завоевателя Отца Хмеля, триумфом и шумом пушек Революции, радостным гомоном Софийских Колоколов. Пусть душа моя в тебе возродится, славой Твоей озарится, ибо ты вся жизнь моя, ибо Ты всë счастье моё.

Зазвони мне лязгом кандалов, скрипом виселиц унылой утренней порой, принеси мне вопли замученных в подвалах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло рвение, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли Герои за Тебя, за Твою славу, за Твои Святые Идеи; чтобы отомстить за позор неволи, попранную честь, пытки палачей Твоих, невинную кровь замученных детей Твоих, величественную смерть героев Украинской Нации и тысяч других неизвестных нам, чьи кости разбросаны или тайком погребены.

Сожги огнём жизнетворным всю слабость в сердце моём. Пусть не знаю я страха, не знаю, что такое колебания. Укрепи мой дух, закали волю, в сердце поселись моëм! Взрасти меня для светлых поступков. В деяниях тех пусть найду смерть, сладкую смерть в муках за Тебя. И растворюся в Тебе, и вечно буду жить в Тебе, Исконная Украина, Святая, Могучая, Соборная!
.

Напишите отзыв о статье «Молитва украинского националиста»

Ссылки

  • [kray.r >(укр.)
  • [kray.r >(укр.)

Отрывок, характеризующий Молитва украинского националиста

Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.
– Нет, его так не уломаешь ни за что, – говорил Анатоль, – постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к***.
– Едем, – закричал Пьер, – едем!… И Мишку с собой берем…
И он ухватил медведя, и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.

Молитва украинского националиста на русском

Войти

В Украине идет религиозная война

В Украине идет религиозная война. Сегодня среди украинцев, даже далеких от мира религий, мало найдется тех, кто не слышал о религиозных предпочтениях вождей украинских революций – баптиста Александра Турчинова, греко-католика Арсения Яценюка, которому также приписывают близость к секте «Церковь саентологии». Немало написано и о роли различных церквей и сект в свержении прежней власти – открытой поддержке Майдана со стороны Киевского патриархата и греко-католиков, сект, заботящихся о респектабельном «христианском» имидже и откровенно маргинальных, как, например, японский орден «Ниппондзан меходзи» или китайская секта «Фалуньгун», а также о связи националистов с неоязычниками вроде «РУНВеры».

Неудивительно, что наряду с переделом власти и собственности в Украине также начался передел сфер влияния в религиозной жизни страны. Уже целый ряд представителей православного духовенства Московского патриархата спешно выехали в Россию. Об ответных притеснениях в Крыму заявляют священнослужители Киевского патриархата. Там же меняется духовная элита крымских татар. А на «диком западе», из-за малочисленности «московских попов», точат косы друг для друга преимущественно прихожане УПЦ КП и УГКЦ.

В Украине идет религиозная война. Понятно почему для участия в боевых действиях на Донбассе со стороны самопровозглашенных республик сформирована добровольческая «Православная армия». Хотя бы потому, что их противники также идут в бой с религиозной мотивацией. На днях в Сети появилось видео общей молитвы бойцов батальона «Азов», снятое, как следует из логотипа, принадлежащим президенту Украины Петру Порошенко телевизионным «Пятым каналом». На видео бойцы, после раздающейся за кадром команды «На молитву!», под диктовку «жреца» в маске отправляют религиозный культ — обнажают головы, прижимают кулаки к сердцу и, собственно, молятся.

Звучащий текст – это «Молитва украинского националиста», составленная на рубеже 1920-1930-х годов одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Иосифом Мащаком. Члены ОУН – это и есть те самые «бандеровцы», которыми пугают детей в Барнауле и Чите, поскольку одним из руководителей данной организации был Степан Бандера. А знание этой «Молитвы» было обязательным условием для вступления в ОУН. Чтение бойцами «Азова» этой молитвы перед боевыми действиями говорит о том, что война в Украине уже стала религиозной. А лидеры государства, еще недавно всячески подчеркивавшие, что происходящее не является конфликтом «между западом и востоком Украины» и что добровольцы из западных регионов не задействованы в боевых действиях, сегодня уже даже не скрывают, что основой для военных формирований, действующих на Донбассе, являются адепты националистических культов.

Напомним, что «Азов» создан в апреле текущего года из активных участников зимней революции и является спецбатальоном МВД Украины. «Приписан» к Мариуполю Донецкой области, однако по понятным причинам «временно базируется» в Бердянске Запорожской области. По некоторым оценкам, батальон «Азов» является одним из наиболее боеспособных подразделений министерства внутренних дел.

«Молитва украинского националиста» на русском языке

Украина, Мать Героев, сойди в сердце мое, прильни бурей ветра кавказского, шумом карпатских ручьев, боев славного Завоевателя Отца Хмеля, триумфом и шумом орудий Революции, радостным гомоном Софийских Колоколов. Пусть в тебе возрожусь, славой Твоей озарюсь, ибо ты вся жизнь моя, ибо Ты все мое счастье.

Прозвени мне звоном кандалов, скрипом виселиц унылой утренней порой, принеси мне вопли замученных в подвалах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло рвение, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли Герои за Тебя, за Твою славу, за Твои Святые Идеи; чтобы отомстить за позор неволи, попранную честь, смех палачей Твоих, невинную кровь замученных под Базаром, Крутами, в Кенгире и Воркуте, героическую смерть героев украинской нации, Украинской Национальной Революции — полковника Евгения Коновальца, Басараба, Головинского, Шухевича, Бандеры и славную смерть Данилишина и Биласа, и тысяч других неизвестных нам, чьи кости разбросаны или тайком погребены.

Сожги огнем жизнетворным всю слабость в сердце моем. Пусть не знаю я страха, не знаю, что такое колебания. Укрепи мой дух, закали волю, поселись в сердце моем! В тюрьмах и тяжких минутах подпольной жизни расти меня для светлых поступков. В деяниях тех пусть найду смерть сладкую, смерть в муках за Тебя. И растворюсь в Тебе, и вечно буду жить в Тебе, Исконная Украина, могучая и соборная!

Молитва Українського Nаціоналіста

Дубликаты не найдены

И ТС это в радость. Он же приверженец подобных идей.

а что раз такие патриоты рожы прячут??

Автор, спасибо за ценную информацию, мне этого очень не хватало и теперь я тоже одену чулок на голову и стану националистом)

Наверное, все как один — киборги.

що не вмерла? однако )))

Герои лиц не прячут на молитве.

@admin , @moderator , пропаганда националистов тут, удалите, а автору бан.

Ща у ватанов забомбит

. ну да. мы презираем фашистов, а вы?

не поверишь, аналогично))

и как? по утрам в зеркало плюёте? или вы испытываете такую личную неприязнь, что даже кушать не можете? ©

та смысл мне что-то доказывать, если ты больше веришь зомбоящику, чем тому кто непосредственно живет среди «фашистов»

мне вот не понятно, у вас, что свет клином сошелся на телевизоре или вам религия не позволяет поверить, что общаясь с человеком в интернете, то этот человек может черпать информацию посредством интернета?

по поводу фашистов. азов батальон знаете это не фашисты? может проблема вашего избирательного зрения в том, что вы за деревьями леса не видите? или в том, что их слишком много и уже так примелькались, что считаются нормой и естественным фоном?

Ну смотри, откуда россияне, например, могут черпать инфу о Донбассе. Правильно, ящик или интернет. Интернет это тот же ящик, только инфу в нем подделать намного проще. По поводу ссылки что ты скинул, я бы во-первых не стал доверять такому «достоверному» источнику как новороссия.нэйм, во-вторых эта новость как минимум годичной давности, если покопаться то можно найти и видео с бешеными «бойцами Азова», причем ни обмундирования ни оружия у них нет, да и футболку одеть может каждый. Но не в этом дело. Может даже и есть там неонацисты, но их единицы, и как ты писал, их никто не поддерживает, они есть в любой стране, можно найти и в любом бандформировании того же днр. Я знаю лично как минимум 5 бойцов Азова, двое из моего города. Фашизм для них ну явно не предпочтителен. Да и вообще процентов 80 Азова разговаривают на русском. Советую тебе тщательно фильтровать инфу которую ты «хаваешь», и не верить в то, что тебе тщательно хотят впарить.

мда. сайт вас смутил, ему не стоит доверять, а то что это прямая речь конгресса сшп получается тоже не доверять?

Пусть так. а фотография вас не смутила, портрет, вскинутые руки, символика на флаге. всему этому не доверять?

Ну да бойцы «азова» белые и пушистые, я повторюсь, а зиги кидают для юмора, с портретами гитлера это, что бы точно было видно что это шутка.

Дату кстати проверьте публикаций, вы попытались меня «схавать» вашу дезинформацию, утверждая, что этому событию как минимум год.

По поводу информации у меня здесь в российском Севастополе достаточно источников, что с центральной Украины, что с западной. и да-да с Донецка и Луганска в строительной и обслуживающих областях зачастую количество украинцев превышает 60%

P.S. мы с вами на брудершафт не пили и на » ты» не переходили, но вам я так и быть разрешаю и дальше хамить, вы же из великой страны.

Ой, простите сударь что изволил Вас называть на «ты», здесь же интеллигентное общество собралось. Я хамлю? Походу ты не правильно истолковываешь это слово. Если бы внимательно прочитал предыдущий пост, то заметил бы что я написал:

«если покопаться то можно найти и видео с бешеными «бойцами Азова», причем ни обмундирования ни оружия у них нет, да и футболку одеть может каждый». Т.е. к этой картинке есть и видео. Я не понимаю, тебе либо лет 40-50, либо ты думаешь что живешь в таком мире, где все делится на черное и белое. Что если прочитал на каком-нибудь более-менее известном сайте новость, то она обязательно правдивая ( че ж это нас будут обманывать, какой смысл? да? ), что наше государство о нас заботится, что агрессия в сторону Украины оправдана. Разберитесь сначала с дерьмом в своей стране, наведите порядок, смените власть на выбранных, а не назначенных, хотя это вряд ли поможет. Посмотри в каких войнах непосредственно участвовала и имела отношение Россия, и к скольким Украина. Так кто еще из нас фашист?

сколько патетики в ваших словах. да-да, продолжайте «тыкать» вам это к лицу.

я приводил в пример так же и ваши сайты где эта новость повторяется. то есть вашим сайтам не стоит доверять? Но это лирика, я вам уже писал ранее, что первоисточников у меня здесь в Севастополе в достатке как с одной, так и с другой стороны. Власть поменять. и это мне говорят из страны в которой не переизбирают, а свергают, а потом фарс, под названием выборы. Не вам в этом быть советчиками. Нас власть устраивает.

К каким войнам имела отношение Россия и к скольким Украина. вот здесь действительно вопрос на миллион рублей, если вы рассматриваете со времен царской России и до времен СССР, то Украина воевала в одинаковом количестве войн, что и Россия, так как являлась часть этой же России, после Развала СССР. м-м-м. дайте вспомню, украинцы воевали против нас в Чечне в первую и вторую. потом война Осетино-Грузинская вы там сбивали самолеты. и это если не считать псевдо-миротворческие операции в Ираке и Афганистане. так, что считайте сами либо паритет, либо вы ведете с незначительным отрывом в войнах

Речь идет не об участии в вооруженных конфликтах, а в непосредственной организации. Южная Осетия сама себя захватила? Крым сам отжался? Да России дай волю, она во все страны СНГ полезет «русскоязычных спасать». Если население страны на 100% поддерживает власть, то до диктатуры правительства недалеко (либо она уже есть). Нам не быть советчиками? Вы все сделаете сами? Так делайте. Или вы считаете что живете хорошо? Тогда у меня для вас плохие новости. Всяко проще лезть в чужую страну со своим мировозрением, как говорится, в чужом глазу соринку заметишь, в своем бревна не увидишь.

для вас военный конфликт это не война?))) у вас тогда тем более нет войны, у вас АТО, вы вообще бандюков гоняете, а вот с Крымом поподробнее, как он отжимался? И почему же не отжимается обратно? Почему не появились партизанские отряды из людей приверженных Украине? Почему нет взрывов в местах скопления военных или административно значимых местах. ну как у вас, в Харькове в Одесской области, почему на демонстрации не выходит местное население. Может потому, что это местное население на референдуме первоначально решило выйти из состава Украины, ну а потом обратилось с просьбой к России принять в состав РФ, (обратите внимание, один день Крым был независимым), так как догадывались о последствиях референдума, те самые последствия которые сейчас в Донецке и Луганске (которые хотели сперва оставаться в составе Украины, но с бОльшими правами и правами на русский язык).

Так вышло, что я в Севастополь переехал из Владикавказа Северной Осетии которая граничит с Южной Осетией и о тех событиях я так же очень хорошо осведомлен

Видимо после этого события и ряда подобных, осетинам непременно хотелось жить в составе Грузии? Не-а в Россию они хотели, я в Южной Осетии бывал 2007, 2010, 2011 и с местными общался о их чаяниях и надеждах. А референдум в Южной Осетии о независимости от Грузии с последующим присоединением к Северной Осетии и России ещё в 1992 году был проведен.

А в 2008 вообще грузины напали на наших миротворцев, что трактуется как нападение на страну, ну за что и огребли, кстати о птичках войска в Грузии были вооружены и обучены по НАТОвским стандартам.

. кстати и о Чеченских событиях тоже осведомлен. вы не поверите но Чеченская республика также граничит с Северной Осетией.

Молитва украинского националиста на русском

Войти

Слышали когда-нибудь Молитву украинского националиста? — Рекомендую послушать эту молитву «Азова»

Об видео взяты с американского ресурса Ютуб

Всем, у кого есть возможность смотреть видео в интернете, рекомендую обязательно посмотреть это видео, снятое сегодня — 10 сентября 2016 года — в столице Украины городе Киеве — у входа в офис компании Киевгорстрой — в присутствии главы движения «Азов» Андрея Билецкого

Особенно рекомендую — внимательно вглядеться в лица произносящих молитву молодых людей — бойцов Гражданского корпуса «Азов»

Для тех, у кого нет никакой возможности посмотреть видео — сделал расшифровку — но вообще-то, это надо смотреть — по крайней мере, с 0:50

Глава Киевского Гражданского корпуса «Азов»: «Мы те люди, которые… приходим на помощь местным жителям. Когда бизнесмены думают, что могут купить за деньги здоровье людей. Вот. Спортсменов, которые будут их калечить. Мы этого не допустим, и мы будем бороться до конца. Слава Украине!» — хором: «Героям слава!» — «Слава нации!» — «Смерть врагам!» — «Украина!» — «По над усе!» — «Хотелось бы попросить по поводу читать еще раз. молитва украинского националиста»

Национал-патриот с наиболее звучным голосом – прижимает кулак к сердцу – перевожу сразу с украинского на русский: «К молитве!» — хором: «К молитве!» — Украина!» — хором: «Украина!» — «Святая мать героев!» — хор повторяет и далее будет повторять за оратором – «Сойди к сердцу моему! – хором — Приди бурей ветров кавказских! – хором — Шумом карпатских ручьев! – хором — Боев славного завоевателя Батьки Хмеля! – хором — Триумфом и шумом пушек Революции! – хором — Радостным гомоном Софийских колоколов! – хором

Пусть душа моя в тебе возродиться! – хором – Славою твоею облучиться! – хором – Потому что ты, пресвятая, вся жизнь моя! – хором – Потому что ты всё счастье моё! – хором — Зазвони мне лязгом кандалов! – хором – Скрипом виселиц в сумрачные утра! – хором — Принеси мне принеси мне вопли истязаемых! – хором — В подвалах, тюрьмах и ссылках! – хором — Чтоб вера моя была гранитом! – хором — Чтобы взросла, захватила мощь! – хором — Чтобы смело я шел в бой! – хором — Так, как шли герои за Тебя, святая! – ором

За Твою славу! – хором – «За твои святые идеи! – хором — Чтобы отомстить позор неволи! – хором — Попранную честь! – хором — Глумление палачей твоих! — Невинную кровь замученных детей твоих! – хором – И тысяч других, незивестных нам! – хором – Чьи кости пораскиданы или тайно похоронены! – хором — Спали огнем жизнетворческим всю неуверенность в сердце моем! – хором

Страха пусть не знаю я! – хором — Не знаю, что такое колебания! – хором — Скрепи мой дух! – хором — Закали волю! – хором — В сердце поселись моем! – Вырасти меня до ясных чинов! – хором – В чинах тех пусть найду я смерть! – хором – Сладкую смерть в муках за тебя! – хором — И растворюсь в Тебе! – хором – И вечно буду жить в тебе! – хором – Извесная Украина! – хором – Святая! – хором – Могучая! – хором – Соборная! – хором – Слава Украине!» – «Героям слава!» — «Слава нации!» — «Смерть врагам!»

«От молитвы» — «От молитвы»

Ну, а это «Азов» сегодня — 10 сентября 2016 год — под Печерским судом — встречает, разумеется, освобожденного судом на поручи своего побратима

Молитва украинского националиста на русском
Оценка 5 проголосовавших: 1
Украинский оригинал Перевод
Молитва украинского националиста

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here