Молитва первая за почивший Свой род

Детально: молитва первая за почивший свой род - специально для Вас.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Читайте так же:  Сильные молитвы чтоб долг вернули

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы за почивший род

Молитвы за почивший род

Молитва за почивший свой род

Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена Ты вся веси, и ослаби, остави, помилуй и прости им вся согрешения их вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Похожие главы из других книг

Глава 248: О времени молитвы и преимуществе совершения молитвы в установленное время.

Глава 248: О времени молитвы и преимуществе совершения молитвы в установленное время. 309 (521). Передают, что однажды, когда аль-Мугира бин Шу‘ба, находившийся в то время в Ираке, совершил молитву позже (начала установленного времени)[552], к нему явился Абу Мас‘уд аль-Ансари, да

Глава 268: (О запретности совершения дополнительной) молитвы после обязательной (утренней) молитвы, пока солнце не поднимется (достаточно высоко).

Глава 268: (О запретности совершения дополнительной) молитвы после обязательной (утренней) молитвы, пока солнце не поднимется (достаточно высоко). 338 (581). Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «(Многие) достойные люди[597], достойнейшим из

Глава 458: О том, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вставал ото сна для совершения ночной молитвы, и о том, какие ночные молитвы отменялись.

Глава 458: О том, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вставал ото сна для совершения ночной молитвы, и о том, какие ночные молитвы отменялись. 569 (1141). Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Бывало так, что посланник Аллаха, да благословит его

Читайте так же:  Молитва зачатие ПреСвятой Богородицы

Молитвы,читаемые в болезнях и о болящих Молитвы ко Господу Иисусу Христу Тропарь

Молитвы,читаемые в болезнях и о болящих Молитвы ко Господу Иисусу Христу Тропарь Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему (имя), и избави от недуг и горьких болезней, и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно,

ПСАЛМЫ: молитвы Израиля и наши молитвы

ПСАЛМЫ: молитвы Израиля и наши молитвы Псалтырь — книга псалмов, собрание вдохновенных древнееврейских молитв и гимнов — является, вероятно, для большинства христиан наиболее известной и любимой частью Ветхого Завета. Тот факт, что псалтырь часто добавляется к

Объяснение молитвы Господней у святого Киприана — свидетельство о пребывании. Первое прошение молитвы: Да святится имя Твое

Объяснение молитвы Господней у святого Киприана — свидетельство о пребывании. Первое прошение молитвы: Да святится имя Твое 4. Прочтите как можно внимательнее объяснение этой молитвы в книге блаженного мученика Киприана, которую написал он об этом предмете и которая

Молитвы для получения благодатной помощи и поддержки Молитвы Пресвятой Богородице

Молитвы для получения благодатной помощи и поддержки Молитвы Пресвятой Богородице Почитание Божьей Матери на Руси Поклонение Пресвятой Богородице как защитнице Русской земли и заступнице за русский народ – давняя традиция Христианской Руси.За тысячу лет Божья Матерь

Урок молитвы: Самый совершенный образ молитвы — молчание

Урок молитвы: Самый совершенный образ молитвы — молчание Самый совершенный образ молитвы — молчаливая молитва. Молчание!…Да молчит всякая плоть человеча…В молчании, тишине, в тайне происходит обожение. Там происходит самое подлинное (алитини) служение. Но чтобы

48. Как достигнуть надлежащей нерассеянной молитвы. Приготовление к должному отправлению молитвы

48. Как достигнуть надлежащей нерассеянной молитвы. Приготовление к должному отправлению молитвы Пишете, что никак не управитесь с мыслями, все отбегают, и молитва идет совсем не так, как бы хотелось; а днем, среди занятий и встреч с другими, почти и не вспомнишь о

В Бозе почивший патриарх

В Бозе почивший патриарх В воскресенье 14 мая 1944 года в московском Ризоположенском храме, что расположен неподалеку от Донского монастыря, было особое столпотворение верующих — шла патриаршая служба. Как всегда, она оставляла впечатление большой церковности, духовности

Молитвы при разлучении души и тела. Заупокойные молитвы

Молитвы при разлучении души и тела. Заупокойные молитвы Перед текстами поминальных молитв вспомним слова Иоанна Златоуста:Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и

Молитвы для получения благодатной помощи и поддержки. Молитвы Пресвятой Богородице

Молитвы для получения благодатной помощи и поддержки. Молитвы Пресвятой Богородице Почитание Божьей Матери на Руси Поклонение Пресвятой Богородице как защитнице Русской земли и заступнице за русский народ – давняя традиция Христианской Руси.За тысячу лет Божья

Молитва за почивший свой род

Молитва за почивший свой род Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена Ты вся веси, и ослаби, остави, помилуй и

Молитва за почивший свой род

Молитва за почивший свой род Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцов, праматерей и всех от века и до сегодня почивших сродников моих по плоти, их же всех Ты памятующий, и ослабь, оставь, помилуй и

516. Существенная сторона молитвы. Изменяемость домашнего правила. Дар непрестанной молитвы

516. Существенная сторона молитвы. Изменяемость домашнего правила. Дар непрестанной молитвы Милость Божия буди с вами! Д.М. Молитва, которую вы совершаете, внутренняя, от души, от себя, по чувству своих нужд духовных паче и других, есть настоящая молитва. И извольте

895. Существо молитвы. Много ли внимания надо отдавать внешним приемам при совершении молитвы

895. Существо молитвы. Много ли внимания надо отдавать внешним приемам при совершении молитвы Милость Божия буди с вами! Молитва — дело внутреннее. Все, что при этом делается внешне, к существу дела не принадлежит, а есть внешняя обстановка. Все, что бывает будто хорошего от

Молитва за почивший свой род

Молитва за почивший свой род

Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена Ты вся веси, и ослаби, остави, помилуй и прости им вся согрешения их вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Похожие главы из других книг

47 Наблюдайте свой ум

47 Наблюдайте свой ум Вопрос: В процессе поиска сути человек скоро начинает понимать своё несоответствие поставленной цели и необходимость в помощи проводника или учителя. Это требует определённой дисциплины, поскольку вы должны доверять своему учителю и строго

Воспитывайте свой вкус

Воспитывайте свой вкус Те, кто привык всегда без ограничений есть мясо, приготовленное с различными приправами и подливками, различные изысканные пирожные и консервы, не могут сразу испытать удовольствие от простого, здорового питания. Вкусы этих людей настолько

Читайте так же:  Молитва ПреСвятой Богородице на рождество Богородицы

2.3. Человек определяет свой мир

2.3. Человек определяет свой мир Миры и все, что присутствует в реальности, включено в бесконечность. Когда души придут к исправлению, составляющие реальности раскроются в соответствии со степенью исправления. Сейчас потенциал этой реальности находится в мире

Свой свет

Свой свет Молодой раввин жаловался раввину из Ризхина: «В часы, когда я посвящаю себя занятиям, я чувствую жизнь и свет, но как только я оставляю их, все уходит. Что мне делать?»Раввин из Ризхина ответил: «Ты подобен человеку, пробирающемуся через лес тёмной ночью: какое-то

Свой кодекс конспирации

Свой кодекс конспирации Кроме закона, регламентирующего брачно-семейное «право», в «Обществе свидетелей Иеговы» имеются и другие культовые законы. Их целый свод.При ознакомлении с инструкциями, наставлениями и положениями, определяющими нравственную жизнь верующих и

У иудеев был свой Иисус!

СВОЙ КРЕСТ У КАЖДОГО ИЗ НАС

СВОЙ КРЕСТ У КАЖДОГО ИЗ НАС Господь Бог обложил нас каждого своим крестом для того, чтобы мы, борясь с похотьми и страстями посредством подвигов внутренних и внешних и благодушно перенося тесноту житейскую, терпеливо пребывали в исполнении долга своего, каждый в своем

Свой крест

Свой крест Изнывая от боли пылающих ран,Часто я под крестом воздыхаю:То пугает пророческий путь христиан,То на нем устаю, унываю.И тогда ободряющий голосХриста Веет свежестью Тивериады,Вновь зовет за Собою и тяжесть крестаОблегчает словами отрады:»Кто за Мною идет и свой

11. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. 12. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в мешке Вениаминовом

11. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. 12. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в мешке Вениаминовом Обыск, очевидно, для придания ему характера правильности и непреднамеренности, начинается со старшего

«Отдай мне свой виноградник»

«Отдай мне свой виноградник» Илия был пророком-бродягой. Ни один другой пророк не может сравниться с ним по географическому размаху свершений, протяженности путей и даже просто по физической выносливости. Он прошел от Галаада, что на востоке Страны, до хребта Кармель, что

В Бозе почивший патриарх

В Бозе почивший патриарх В воскресенье 14 мая 1944 года в московском Ризоположенском храме, что расположен неподалеку от Донского монастыря, было особое столпотворение верующих — шла патриаршая служба. Как всегда, она оставляла впечатление большой церковности, духовности

Молитвы за почивший род

Молитвы за почивший род Молитва за почивший свой род Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена Ты вся веси, и

Оберегать свой ум

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Оберегать свой ум Во Введении в практику бодхисаттвы Шантидева объясняет: Все львы и тигры, змеи и слоны, враги и стражи ада, колдуны и людоеды скованы все разом, когда мы подчинили этот разум. Удерживать ум от неблагих мыслей, не отпускать его вслед за гневом, желанием,

Оберегать свой ум

Оберегать свой ум Во Введении в практику бодхисаттвы Шантидева объясняет: Все львы и тигры, змеи и слоны, враги и стражи ада, колдуны и людоеды скованы все разом, когда мы подчинили этот разум. Удерживать ум от неблагих мыслей, не отпускать его вслед за гневом, желанием,

Молитва за почивший свой род

Молитва за почивший свой род Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцов, праматерей и всех от века и до сегодня почивших сродников моих по плоти, их же всех Ты памятующий, и ослабь, оставь, помилуй и

У каждого свой ад

У каждого свой ад У каждого свой ад. Обычно это – состояние души, когда часто мы переживаем более того, чем Господь попускает нам, мы сами низводим себя до глубин адовых, до состояния ниже преисподней. Но, видимо, для того, чтобы Господь смог спасти наших родных, тех, кто ушел

Молитва за почивший свой род

Молитва за почивший свой род

Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцов, праматерей и всех от века и до сегодня почивших сродников моих по плоти, их же всех Ты памятующий, и ослабь, оставь, помилуй и прости им все согрешения их вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Похожие главы из других книг

47 Наблюдайте свой ум

47 Наблюдайте свой ум Вопрос: В процессе поиска сути человек скоро начинает понимать своё несоответствие поставленной цели и необходимость в помощи проводника или учителя. Это требует определённой дисциплины, поскольку вы должны доверять своему учителю и строго

Воспитывайте свой вкус

Воспитывайте свой вкус Те, кто привык всегда без ограничений есть мясо, приготовленное с различными приправами и подливками, различные изысканные пирожные и консервы, не могут сразу испытать удовольствие от простого, здорового питания. Вкусы этих людей настолько

2.3. Человек определяет свой мир

2.3. Человек определяет свой мир Миры и все, что присутствует в реальности, включено в бесконечность. Когда души придут к исправлению, составляющие реальности раскроются в соответствии со степенью исправления. Сейчас потенциал этой реальности находится в мире

Читайте так же:  Молитва франсуа вийона откуда

Свой свет

Свой свет Молодой раввин жаловался раввину из Ризхина: «В часы, когда я посвящаю себя занятиям, я чувствую жизнь и свет, но как только я оставляю их, все уходит. Что мне делать?»Раввин из Ризхина ответил: «Ты подобен человеку, пробирающемуся через лес тёмной ночью: какое-то

Свой кодекс конспирации

Свой кодекс конспирации Кроме закона, регламентирующего брачно-семейное «право», в «Обществе свидетелей Иеговы» имеются и другие культовые законы. Их целый свод.При ознакомлении с инструкциями, наставлениями и положениями, определяющими нравственную жизнь верующих и

У иудеев был свой Иисус!

СВОЙ КРЕСТ У КАЖДОГО ИЗ НАС

СВОЙ КРЕСТ У КАЖДОГО ИЗ НАС Господь Бог обложил нас каждого своим крестом для того, чтобы мы, борясь с похотьми и страстями посредством подвигов внутренних и внешних и благодушно перенося тесноту житейскую, терпеливо пребывали в исполнении долга своего, каждый в своем

Свой крест

Свой крест Изнывая от боли пылающих ран,Часто я под крестом воздыхаю:То пугает пророческий путь христиан,То на нем устаю, унываю.И тогда ободряющий голосХриста Веет свежестью Тивериады,Вновь зовет за Собою и тяжесть крестаОблегчает словами отрады:»Кто за Мною идет и свой

11. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. 12. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в мешке Вениаминовом

11. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. 12. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в мешке Вениаминовом Обыск, очевидно, для придания ему характера правильности и непреднамеренности, начинается со старшего

«Отдай мне свой виноградник»

«Отдай мне свой виноградник» Илия был пророком-бродягой. Ни один другой пророк не может сравниться с ним по географическому размаху свершений, протяженности путей и даже просто по физической выносливости. Он прошел от Галаада, что на востоке Страны, до хребта Кармель, что

В Бозе почивший патриарх

В Бозе почивший патриарх В воскресенье 14 мая 1944 года в московском Ризоположенском храме, что расположен неподалеку от Донского монастыря, было особое столпотворение верующих — шла патриаршая служба. Как всегда, она оставляла впечатление большой церковности, духовности

Молитвы за почивший род

Молитвы за почивший род Молитва за почивший свой род Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена Ты вся веси, и

Оберегать свой ум

Оберегать свой ум Во Введении в практику бодхисаттвы Шантидева объясняет: Все львы и тигры, змеи и слоны, враги и стражи ада, колдуны и людоеды скованы все разом, когда мы подчинили этот разум. Удерживать ум от неблагих мыслей, не отпускать его вслед за гневом, желанием,

Оберегать свой ум

Оберегать свой ум Во Введении в практику бодхисаттвы Шантидева объясняет: Все львы и тигры, змеи и слоны, враги и стражи ада, колдуны и людоеды скованы все разом, когда мы подчинили этот разум. Удерживать ум от неблагих мыслей, не отпускать его вслед за гневом, желанием,

Молитва за почивший свой род

Молитва за почивший свой род Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцов, праматерей и всех от века и до сегодня почивших сродников моих по плоти, их же всех Ты памятующий, и ослабь, оставь, помилуй и

У каждого свой ад

У каждого свой ад У каждого свой ад. Обычно это – состояние души, когда часто мы переживаем более того, чем Господь попускает нам, мы сами низводим себя до глубин адовых, до состояния ниже преисподней. Но, видимо, для того, чтобы Господь смог спасти наших родных, тех, кто ушел

Молитва первая за почивший Свой род

Молитвы о своем роде

Молитва 1-я, ЗА ПОЧИВШИЙ СВОЙ РОД

Помяни, Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена Ты вся веси, и ослаби, остави, помилуй и прости им вся согрешения их вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Молитва 2-я, ЗА ГРЕХИ СВОЕГО РОДА

Господи Милосердный и Судия Праведный, наказывающий детей за нераскаянные грехи родителей до третьего и четвертого рода!Помилуй и прости меня, мою семью, моих живых и уже усопших сродников и весь усопший мой род за великие и тяжкие грехи богоотступничества, за преступление и попрание Соборной клятвы и крестоцелования народа Русского на верность Богоизбранному Царскому Роду, за измену и предательство на смерть Помазанника Божия – Святаго Царя Николая Александровича и всей его Святой Семьи, за отречение от Бога и Православной Веры, за гонения на Святую Веру и Церковь, за разрушение и осквернение Храмов Божиих, святынь и своего Православного Отечества, за идолопоклонство и почитание богомерзких праздников, обрядов, идолов, символов и идеалов сатанинской религии богоборцев, за все самоубийства, убийства, колдовство, блуд, разврат, матерщину, богохульство и все аборты совершенные в роде моем, и за все прочие тяжкие грехи, хуления, кощунства, скверны и беззакония рода моего от века содеянные, о нихже Ты вся веси, Господи.

Читайте так же:  Отче наш молитва текст на русском текст

Не остави нас до конца во гресех наших погибнути, но ослаби, остави, помилуй и прости меня, мою семью, моих родителей, моих живых и усопших сродников, весь усопший мой род. Разреши соузы греха и неправды, растерзай клятву, коей мы связаны за беззакония наша, сними проклятие за эти страшные грехи с меня и со всего моего рода. Аминь.

Молитва 3-я, О УПОКОЕНИИ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН, О НИХ ЖЕ НЕСТЬ КОМУ ПОМОЛИТИСЯ

Молитва первая за почивший Свой родДревняя молитва для очищения рода от родовых грехов и проклятий

Господи , Боже мой! Удостой меня быть орудием мира Твоего! Чтобы я вносил любовь, туда -где ненависть. Чтобы я прощал, где обижают. Чтобы я соединял, где есть ссоры! Чтобы я прощал, где господствует заблуждение. Чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение. Чтобы я возбуждал надежду, где мучает отчаяние. Чтобы я вносил свет во тьму. Чтобы я возбуждал радость, где горе живет.

Господи , Боже мой! Удостой! Не чтобы меня утешали, но я утешал. Не чтобы меня понимали, но я других понимал. Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил. Ибо кто даст — тот обретет. Кто прощает — тому простится. Кто умирает – тот просыпается к жизни вечной!

Господи , прости меня и род мой до меня, во мне, от меня исходящего. Господи, прости тяжкие нам грехи прародительские, родительские, детские и мною соделанные от юности и по сегодняшний день. И сними кару наказания, проклятия и заклятия рода моего, до меня, во мне, и от меня исходящего.

Господи! Весь я перед Тобою. Удостой меня быть в воле Твоей, потому что я не знаю, что полезно мне. Ты сотвори брань с врагами моими, потому что я не способен видеть всей злобы их и всех ухищрений.
АМИНЬ!

Дорогие посетители сайта!

Рекомендую Вам познакомиться с туристическим сайтом www.tourbloknot.ru !

Я работаю гидом по паломническим турам в течение 8-ми лет и хочу предложить вам немало приятных сюрпризов.

Наш туристический проект представляет собой путеводитель по городам или регионам России и странам СНГ, в котором размещены схемы города, где можно познакомиться с достопримечательностями местной Архитектуры и культурными комплексами, такими как: дворцы творчества, спорткомплексы, музеи, театры и кинотеатры, а также Храмы и Монастыри и другие памятники Культурного наследия. Важной составляющей частью сайта являются АДРЕСНЫЕ ПУНКТЫ БАНКОМАТОВ, ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ОБЪЕКТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ, которые также размещены на схемах путеводителя города или региона.

Наш сайт www.tourbloknot.ru откроет туристу богатую содержательную информацию такую как: исторические достопримечательности страны, этнокультуру, а также предоставит путешествующему прекрасные иллюстрации с соответствующими статьями.

На сайте www.tourbloknot.ru вы найдете подробную информацию об авиарейсах, гостиничных комплексах, о частном секторе, питании в ресторанах, барах, кафе, а также о салонах-магазинах (шопинг) и культурно просветительных местах.

Мы предлагаем организацию туристических маршрутов по таким направлениям, как:

— города Золотого Кольца , в страну Армению , славящуюся своей богатой историей, переплетением различных национальных традиций, культуры и религии;

— туры в Грузию, Абхазию , известные своей неповторимой природой и колоритом памятников Архитектуры и культурного наследия.

А тем, кто заинтересовался внутренним туризмом по России , предлагаем прекрасный отдых в Крыму на побережье Черного моря.

Передача «Спорный вопрос»

Какие молитвы читать за покаяние и прощение всего рода

Почему нужно молиться за весь род

Православная молитва обладает великой силой – с ее помощью можно защитить всю семью от порчи, избавиться от родового проклятия, укрепить здоровье. Искренне любя и заботясь о своих близких, не забывайте регулярно молиться о них, и тогда вы даруете им надежную защиту, даже находясь далеко.

Кроме просьбы о даровании благополучия всем членам семьи, огромное значение имеет мольба о покаянии и прощении, призванная умолить Господа нашего о даровании прощения всему роду за совокупные грехи. Отдельно стоит выделить два молитвенных текста, в которых мы просим Спасителя о снисхождении к нашим почившим родным, а также молим простить грехи всему роду.

Молясь о почивших предках, не забывайте упоминать своих ближайших родственников, уже отошедших в мир иной. Делать это можно не только в специально установленные дни, но и всякий раз, когда возникает такой духовный порыв.

Обращаться к Господу за прощением прегрешений родственников чрезвычайно важно, ведь за их деяния мы расплачиваемся своим здоровьем и благополучием своих детей. Благодаря искренним словам молитвы вы сможете очистить свою ауру, избавиться от навязчивых страхов и фобий, защититься от одиночества, обрести уравновешенность и внутреннюю гармонию.

Кроме того, помните, что так же, как ныне живущие в ответе за грехи предков, так и будущие потомки будут нести покаяние за наши деяния. Будьте благоразумны в своих поступках.

Видео «Как молиться за свой род?»

В этом видео священнослужитель расскажет, как правильно молиться за весь свой род и как получить от Господа прощение за содеянные грехи.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here