Молитва о долгостраждущем

Детально: молитва о долгостраждущем - специально для Вас.

Молитва о долгостраждущем

Алек3_07сандр
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от Алек3_07сандр

Здравствуйте! Ответ такой: имеется такая молитва!

Называется “Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет”. Служится священником.
В конце ЧИНА читаются две молитвы, в которых прямо просим Господа забрать душу человека к Себе. Первая молитва наз. МОЛИТВА О ДУШЕ СУДИМЕЙ. Вторая – О ДОЛГОСТРАЖДУЩЕМ УМРЕТИ.

Но в моей практике очень часто – от 6 часов до двух суток – и Господь забирал душу просто после исповеди и причастия. Т.е., Господь ждал только раскаяния от измученной души, очищения её в Таинстве Исповеди и соединения С Ним в Причащении. И всё. Душа становилась готовой к возвращению Домой. Рекомендую.

Глава 16. Чи́н, быва́емый на разлуче́ние души́ от те́ла, внегда́ челове́к до́лго стра́ждет

Твори́т свяще́нник нача́ло:

Б лагослове́н Бо́г на́ш: Т рисвято́е. П ресвята́я Тро́ице: О́ тче на́ш: Я́ ко твое́ е́сть Ца́рство: Г о́споди поми́луй: 12. П рииди́те поклони́мся: три́жды.

И настоя́щыя псалмы́, 69 и 142:

Б о́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспя́ть, и постыдя́тся хотя́щии ми́ зла́я: Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми́: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о тебе́ вси́ и́щущии тебе́ Бо́же: и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние твое́. А́з же ни́щ е́смь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: помо́щник мо́й, и изба́витель мо́й еси́ ты́, Го́споди, не закосни́.

Г о́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине твое́й, услы́ши мя́ в пра́вде твое́й. И не вни́ди в су́д с рабо́м твои́м, я́ко не оправди́тся пред тобо́ю вся́к живы́й. Я́ко погна́ вра́г ду́шу мою́, смири́л е́сть в зе́млю живо́т мо́й: посади́л мя́ е́сть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне́ ду́х мо́й, во мне́ смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни́ дре́вния: поучи́хся во все́х де́лех твои́х, в творе́ниих руку́ твое́ю поуча́хся. Возде́х к тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебе́. Ско́ро услы́ши мя́ Го́споди, исчезе́ ду́х мо́й: не отврати́ лица́ твоего́ от Мене ́, и уподо́блюся низходя́щым в ро́в. Слы́шану сотвори́ мне́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́х: скажи́ мне́ Го́споди пу́ть, во́ньже пойду́, я́ко к тебе́ взя́х ду́шу мою́. Изми́ мя от вра́г мои́х, Го́споди, к тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́г мо́й: ду́х тво́й благи́й наста́вит мя́ на зе́млю пра́ву. И́мене твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́, пра́вдою твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́: И ми́лостию твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мое́й: я́ко а́з ра́б тво́й е́смь.

И кано́н, гла́с 6.

Ирмо́с: Я́ ко по су́ху пешеше́ствовав изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

П рииди́те, собери́теся вси́, и́же благоче́стно в житии́ пожи́вшии, и воспла́чите о души́ отчужде́нней сла́вы Бо́жия, и рабо́тавшей сту́дным де́моном вся́ким тща́нием.

Н ы́не у́бо вре́мя все́ моего́ живота́, я́ко ды́м претече́, и предста́ша про́чее а́нгели по́сланнии от Бо́га, окая́нную мою́ ду́шу и́щуще неми́лостивно.

Сла́ва: С е́ предста́ша мно́жество лука́вых духо́в, держа́ще мои́х грехо́в написа́ние, и зову́т зело́, и́щуще безсту́дно смире́нныя моея́ души́.

И ны́не: П ро́чее к кому́ возопию́? кто́ мо́й пла́чь от боле́зни прии́мет, и се́рдца воздыха́ние? то́кмо ты́ пренепоро́чная чи́стая, наде́жда Христиа́н и все́х гре́шных.

Ирмо́с: Н е́сть свя́т, я́коже ты́ Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных твои́х бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания твоего́.

Д о́брии мои́ дру́зи и зна́емии, почто́ не пла́чете? почто́ не рыда́ете, и́же иногда́ люби́маго дру́га и бра́та, ны́не же стра́нна Бо́га и все́х ва́с?

В озлю́бленная моя́ бра́тия, зря́ще моя́ дея́ния облича́ема ме́рилом пра́ведным, Христа́ все́х Бо́га моли́те, ми́лостива бы́ти мне́.

Сла́ва: П омяну́вше моея́ возлю́бленнии, е́же к ва́м дру́жбы, Христа́ моли́те призре́ти на мя́ злополу́чна, живота́ лиши́вшагося, и му́чима.

И ны́не: П риклони́ у́хо твое́ ко мне́, Бо́га моего́ ма́ти, от высоты́ сла́вы мно́гия твоея́ блага́я, услы́ши стена́ние после́днее, и ру́ку пода́ждь ми́.

Ирмо́с: Х ристо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я це́рковь боголе́пно пое́т взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

У вы́ мне́ блу́дному [ -ей ] , увы́ мне́ окая́ному [ -ей ] : я́ко ру́це простира́ю к мои́м друго́м, и сле́зы от о́чию пролива́ю, но никто́же ми́луяй мя́.

П о́двиг наста́ мне́ души́ всегуби́телен, и очи́ма взира́яй к Бо́жиим све́тлым а́нгелом, вопию́: ма́ло оста́вите мя́ пожи́ти, но никто́же послу́шаяй мене́.

Сла́ва: О мне́ пла́чите, о мне́ рыда́йте а́нгельстии собо́ри, и челове́цы вси́ Христолю́бцы: неми́лостивно бо душа́ моя́ от те́ла разлуча́ется.

И ны́не: В лады́чице, Влады́чице, ны́не поми́луй ду́шу недоумева́ющую, и к твоему́ покро́ву еди́ному зря́щую, и не пре́зри блага́я, де́моном отда́ну бы́ти ми́.

Ирмо́с: Б о́жиим све́том твои́м бла́же, у́тренюющих ти́ ду́ши любо́вию озари́ молю́ся, тя́ ве́дети сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

С ве́т у́мный возсия́й на мя́, да ви́жу тя́ Христе́ поне́ вма́ле, ктому́ бо не узрю́ тебе́: о́блак бо де́монов внеза́пу нападе́ на мя́, и тьма́ сту́дных мои́х де́л покрыва́ет мя́.

С паси́теся вси́ возлю́бленнии, благоутро́бнии о мне́ я́вльшеся злоча́стнем и всеокая́ннем: вси́ бо а́ще еди́нем гла́сом провеща́ли бы́сте к моему́ Влады́це, тьмы́ изба́вили мя́ бы́сте.

Сла́ва: С паса́йся вели́кий кня́же Бо́жий михаи́ле, а́нгелов нача́льниче: ктому́ бо твое́ свято́е и́мя не призову́, е́же помощи́ мне́: молчи́та бо мои́ устне́, и язы́к связа́ся.

И ны́не: С паса́йся и ты́, нескве́рная чи́стая ма́ти Христа́ моего́ и Бо́га: ктому́ бо о́браза твоего́, от мои́х согреше́ний не узрю́ окая́нный [ -ая ] , угасе́ бо све́т мо́й, и но́щь покры́ мя.

Ирмо́с: Ж ите́йское мо́ре воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу твоему́ прите́к, вопию́ ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, многоми́лостиве.

П риклони́те у́хо ва́ше бра́тия моя́ ко мне́, и кро́тко услы́шите умиле́нных глаго́л ма́лое веща́ние, и не преслу́шайте, и мзду́ от Го́спода вси́ восприи́мете.

С е́ ны́не разлуча́ется с боле́знию душа́ от окая́ннаго моего́ телесе́: не у́бо те́ло мое́ погребе́те в земли́, не́сть бо досто́йно: но извле́кше во́н, псо́м пове́рзите.

Сла́ва: К а́я бо мне́ по́льза, души́ мое́й в стра́шныя му́ки вве́ржене бы́ти, те́лу же пе́ту бы́ти от ва́с? оста́вите непогребе́но, я́ко да снедя́т пси́ се́рдце мое́.

И ны́не: Н е́гли мимоходя́щии, стра́ннии, ви́дяще ко́сти от псо́в влеко́мыя, умили́вшеся воззову́т от души́: помози́ Влады́чице, души́ окая́ннаго сего́ те́ла.

Ирмо́с: Р осода́тельну у́бо пе́щь соде́ла а́нгел, преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

С е́ привле́кше отторго́ша от телесе́ лю́те внеза́пу окая́нную ду́шу, и отво́дят к судии́ гро́зному и стра́шному: помяну́вше у́бо возлю́бленнии, е́же к ва́м моея́ бесе́ды, па́мять твори́те мне́.

П оми́луйте мя́ а́нгели всесвяти́и Бо́га вседержи́теля: и изба́вите мыта́рств все́х лука́вых: не и́мам бо де́ла бла́га, возме́рити ме́рилу злы́х мои́х дея́ний.

Сла́ва: Е гда́ взы́дете всесвяти́и мои́ а́нгели предста́ти суди́щу Христо́ву, коле́на прекло́ньше плаче́вно возопи́йте ему́: поми́луй все́х тво́рче, де́ло руку́ твое́ю бла́же и не отри́ни от Тебе ́.

И ны́не: П окло́ньшеся Влады́чице и пречи́стей ма́тери Бо́га моего́, помоли́теся, я́ко да прекло́нится с ва́ми, и прекло́нит его́ на ми́лость: ма́ти су́щи и пита́тельница, услы́шана бу́дет.

Ирмо́с: И з пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Н ы́не совоздохни́те вси́ земни́и концы́ о мне́ окая́ннем, и спла́чите: прии́де бо лю́тое свы́ше изрече́ние, рука́ма мои́ма связа́тися, и нога́ма изри́нутися.

Н едоуме́вый о все́х, к тебе́ храни́телю окая́ннаго живота́ моего́, стеня́ зову́ го́рько: ви́ждь мои́х у́з ве́чных озлобле́ние, и не оскуде́й о мне́ моля́ся.

Сла́ва: П оне́же бы́х де́моном изда́н, и во а́дово дно́ ну́ждею низво́дят, ве́м, я́ко ны́не вси́ мене́ забы́ша: ты́ же помяни́ мене́, о а́нгеле Госпо́день.

И ны́не: Х риста́ моего́ ма́ти, ка́ко забы́ла еси́ мене́? ка́ко не преклони́ла еси́ на милосе́рдие источи́вшаго кро́вь от ребра́, да спасе́т, я́же созда́? увы́ мне́, ка́ко заключи́ся милосе́рдие Христа́ моего́!

Ирмо́с: Б о́га челове́ком не возмо́жно ви́дети, на него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти: тобо́ю же, всечи́стая, яви́ся челове́ком сло́во воплоще́нно, его́же велича́юще, с небе́сными во́и, тя́ ублажа́ем.

Б о́га не ктому́ а́з помяну́, не ктому́ бо во а́де помина́ти Го́спода: но во тьме́ лю́те покрыва́емь сежу́, ожида́я воскресе́ния все́х челове́к, да суди́вся во о́гнь вве́ргуся.

Б о́г не ктому́ мене́ помяне́т, ниже́ мно́жество а́нгелов, арха́нгелов собо́р. проро́ков. Апо́столов собра́ние, мно́жества же му́чеников, все́х же пра́ведных: еди́н у́бо почерплю́ зла́я, я́же собра́х.

Сла́ва: П ла́чите о мне́ ны́не и рыда́йте, а́дово дно́ и бе́здна, и че́рвь и та́ртар, му́ки у́бо вся́ о мне́ возстони́те: еди́н бо от Христиа́н ведо́хся, ва́м пре́дан[-а] бы́х е́же му́читися го́рько.

И ны́не: Б о́жия ма́ти, ви́ждь в бе́здну, ви́ждь ду́шу му́кам пре́данную му́читися, и коле́на прекло́нши прослези́, да прекло́нится твои́ми мольба́ми, и́же кро́вь свою́ да́вый за мене́, воззва́ти мя́.

Моли́тва о души́ суди́мей:

Г о́споду помо́лимся. Го́споди поми́луй.

В лады́ко Го́споди Бо́же на́ш вседержи́телю, и́же все́м челове́ком хотя́й спасти́ся, и в позна́ние и́стины приити́: не хотя́й сме́рти гре́шника, но обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. мо́лимся тебе́ и ми́ли ся де́ем, ду́шу раба́ твоего́ [или́: рабы́ твоея́] и́мярек, от вся́каго у́за разреши́, от вся́кия кля́твы свободи́. я́ко ты́ еси́ разреша́яй свя́занныя и исправля́яй низве́рженныя, наде́жде ненаде́емых. повели́ у́бо Влады́ко, разреши́тися в ми́ре души́ раба́ твоего́, [или́: рабы́ твоея́] и поко́итися в ве́чных твои́х селе́ниих со все́ми святы́ми твои́ми, единоро́дным твои́м Сы́ном, с ни́мже благослове́н еси́, и с пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Моли́тва ина́я о долгостра́ждущем умре́ти:

Я́ ко ты́ еси́ упокое́ние ду́ш и теле́с на́ших, и тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Источник: Тексты приводятся по изданию: Тре́бник. В дву́х частя́х. — Москва́. Синода́льная типогра́фия. 1906.

Молитва от нарушителей обещаний и договоров святому мученику Полиевкту

Молитва от нарушителей обещаний и договоров святому мученику Полиевкту

Святый мучениче Полиевкте! Призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив быв, сохранит нас от всякаго лю-таго обстояния: от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани. Да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Всещед-раго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления. Да молитвами твоими даст нам Господь мир помыслов, воздержание от пагубных страстей и от всякия скверны и да укрепит во всем мире Свою Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, ибо стяжал есть честною Своею Кровию. Моли прилежно, святый мучениче. Да благословит Христос Бог державу Российскую, да утвердит во Святей Своей Православней Церкви жи-вый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, да мы вси в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженныя вечныя жизни на небеси, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Похожие главы из других книг

Молитва святому мученику младенцу Гавриилу Белостокскому

Святому мученику Трифону

Святому мученику Трифону МолитваО, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем, к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память

Святому мученику Уару

Святому мученику Уару МолитваО, святый мучениче Уаре досточудный! Ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и о Нем усердно пострадал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемаго от Владыки Христа славою небесною, Иже

Святому мученику Вонифатию

Святому мученику Вонифатию Молитва 1О, многострадальный и всехвальный мучениче Вонифатие! Ко твоему заступлению ныне прибегаем, молений нас, поющих тебе, не отвержи, но милостивно услыши нас. Виждь братию и сестры наша, тяжким недугом пианства одержимыя, виждь того ради

Молитва святому мученику Трифону

Молитва святому мученику Трифону День памяти 1/14 февраляСвятой мученик Трифон, живший в III в. в Малой Азии, еще в детстве получил от Господа чудесный дар исцеления больных и изгнания нечистой силы. На протяжении всей своей жизни святой оказывал помощь (исцеляя от самых

Молитвы святому мученику Трифону

Молитвы святому мученику Трифону Молитва перваяО, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем, к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих

Молитва об умерших некрещеными, святому мученику Уару (19 октября/1 ноября)

Молитва об умерших некрещеными, святому мученику Уару (19 октября/1 ноября) Святой мученик Уар и семь учителей христианских, жили в Египте в период особых гонений на христиан (конец III – начало IV века). Уар был военачальником и тайным христианином. Он оказывал помощь многим

Молитва святому мученику Трифону

Молитва святому мученику Трифону День памяти 1/14 февраляСвятой мученик Трифон, живший в III веке в Малой Азии, еще в детстве получил от Господа чудесный дар исцеления больных и изгнания нечистой силы. На протяжении всей своей жизни святой оказывал помощь (исцеляя от самых

Молитва в беде, печали и скорби святому мученику Трифону

Молитва в беде, печали и скорби святому мученику Трифону День памяти 1/14 февраляСвятой мученик Трифон жил в III веке в Малой Азии. В раннем возрасте за жизнь праведную и богоугодную святой получил от Господа чудесный дар исцеления больных и изгнания нечистой силы. На

Святому мученику Лонгину Сотнику, иже при Кресте Господни

Святому мученику Лонгину Сотнику, иже при Кресте Господни Святому мученику Лонгину молятся об избавлении от болезней глаз. День памяти 16/29 октября Сотник Лонгин был римским воином, несшим службу в Иудее в I в. Его отряд стоял в карауле в день казни Иисуса Христа. Став

Святому мученику Сисинию, епископу Кизическому

Святому мученику Сисинию, епископу Кизическому По молитвам святому мученику Сисинию получают исцеление больные лихорадкой. День памяти 23 ноября/6 декабря Святой Сисиний жил в III в. и был епископом города Кизика. Во времена правления гонителя христиан императора

Святому мученику Вонифатию Тарсийскому

Святому мученику Вонифатию Тарсийскому Святому мученику Вонифатию Тарсийскому молятся для избавления от алкоголизма и одержимости пагубными страстями. День памяти 19 декабря/3 января Святой Вонифантий жил в Риме в III в. и был рабом богатой молодой женщины по имени

Молитвы святому мученику Трифону

Молитвы святому мученику Трифону Молитва перваяО, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем, к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом, скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих

Акафист святому мученику Вонифатию от запоя

Акафист святому мученику Вонифатию от запоя Кондак 1Избранный воине Христов, венцем славы украшенный, мученической смертию вечныя смерти избавивыйся, от мрака греховнаго отвративыйся и к вечному свету пришедый, приими моление наше, в похвалу тебе приносимое, и нас

Святому мученику Иоанну Воину

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Святому мученику Иоанну Воину МолитваО мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным Христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостойных, и

Канон святому Мученику Уару

Канон святому Мученику Уару Святой мученик Уар жил в Египте в период особых гонений на христиан. Будучи военачальником и тайным христианином, он оказывал помощь гонимым христианам, посещал ночью тюрьмы, приносил узникам пищу, перевязывал раны, ободрял. Однажды он целую

3. Когда на наших глазах мучительно умирает близкий нам человек, имеем ли мы право просить Бога ускорить его кончину?

3. Когда на наших глазах мучительно умирает близкий нам человек, имеем ли мы право просить Бога ускорить его кончину?

Да, имеем. Само собой разумеется, речь идет о той ситуации, когда человек испытывает тяжкие предсмертные муки и никак не может умереть, и нами руководит исключительно сострадание, не омраченное чем-либо суетным и привходящим. Хорошо, если над умирающим помолится священник, если же это невозможно, вполне допустимо, чтобы молитвы над ним прочитал кто-то из близких, разумеется, с соответствующим опущением молитв, предназначаемых для чтения только от священника («иерея», как он именуется в Требниках).

Для таких случаев у Церкви есть Канон, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет (и умереть не может). Канон читается над умирающим родными и близкими, чтобы облегчить душе выход из тела. В момент разлучения души с телом человеку страшно, тягостно, и душа долго страждущего молитвенно ищет помощи у всей Церкви Небесной и земной, призывает вся земные концы совоздохнуть и соплакать. Чин этот довольно длинный, и если кому-то покажется тяжело его прочесть, можно ограничиться заключительными молитвами: Молитва о души судимей и Молитва иная, о долгостраждущем умрети.

Все эти молитвы можно найти в «Полном молитвослове для мирян на всякую потребу», который должен быть в домашней библиотечке православного христианина.[1][назад]

Похожие главы из других книг

Глава 727: О том случае, когда умирает человек, которому предстояло соблюдать пост.

Глава 727: О том случае, когда умирает человек, которому предстояло соблюдать пост. 900 (1952). Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть за умершего, которому предстояло соблюдать пост[1428],

Глава 1545: О том случае, когда человек умирает, не выполнив своего обета.

Глава 1545: О том случае, когда человек умирает, не выполнив своего обета. 2055 (6698). Передают со слов Са‘да бин ‘Убады, да будет доволен им Аллах, что (в своё время) он обратился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, за советом относительно обета его матери, которая

1. Человек умирает… Что мы можем для него сделать?

1. Человек умирает… Что мы можем для него сделать? «Приближается давно притрепетно ожидавшийся час, — пишет в своей замечательной книге „О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви“ святитель Афанасий (Сахаров). — Бедственные и малые дни, год от года понемногу

Слово 31. Об отшельничестве и о том, что должно нам не в боязнь приходить и устрашаться, но подкреплять сердце упованием на Бога и благодушествовать с несомненною верою, потому что стражем и хранителем имеем Бога

Слово 31. Об отшельничестве и о том, что должно нам не в боязнь приходить и устрашаться, но подкреплять сердце упованием на Бога и благодушествовать с несомненною верою, потому что стражем и хранителем имеем Бога Если когда окажешься достойным отшельничества, которое в

Имею ли я ценность в глазах Бога?

Имею ли я ценность в глазах Бога? Я стою в очереди в кассу супермаркета и оглядываюсь по сторонам. Бритоголовые подростки с кольцами в носу набирают пакетики чипсов; клерк берет на ужин стейк, несколько веточек аспарагуса и печеный картофель; старуха, скрюченная

Как быть, если близкий человек пристрастился к азартным играм?

Как быть, если близкий человек пристрастился к азартным играм? иеромонах Иов (Гумеров)Еще в древности возникли виды игр, которые позже получили название азартных (от франц. hasard — случай, риск). Тогда они не имели такого губительного распространения, как в наше время.

Просить прощения у Бога

Просить прощения у Бога Затем священник начинает общую молитву, в которой собравшиеся исповедуются, в чём они грешны. Для этого нам предлагается несколько формул. Я остановлюсь на первой, одной из самых древних: «Исповедуюсь перед Богом Всемогущим…».Что прекрасно в этой

Слово 31. Об отшельничестве и о том, что должно нам не в боязнь приходить и устрашаться, но подкреплять сердце упованием на Бога и благодушествовать с несомненною верою, потому что стражем и хранителем имеем Бога

Слово 31. Об отшельничестве и о том, что должно нам не в боязнь приходить и устрашаться, но подкреплять сердце упованием на Бога и благодушествовать с несомненною верою, потому что стражем и хранителем имеем Бога Если когда окажешься достойным отшельничества, которое в

7. Что важней всего просить у Бога.

7. Что важней всего просить у Бога. Наша вера слабеет оттого, что наши амбиции не знают предела. У одного богатого человека была дочка с плоским носом. Отец хотел выдать её замуж. В дом стали приходить женихи, но, увидев её нос, тут же удалялись, хотя всех и привлекало её

Как просить помощи у Бога

Как просить помощи у Бога Но в какой-то момент неизбежно окажется: подруги бегают по своим делам, мама сильно больна и расстраивать ее не хочется, а муженек умотал на работу, хлопнув на прощание дверью и объяснив, что вы его своим хныканьем достали.И что тогда? Куда?К

41. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены;одного Отца имеем, Бога. 42. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 43. Почему вы не понимаете речи Моей? По

41. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены;одного Отца имеем, Бога. 42. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 43. Почему вы не понимаете

25. Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. 26. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: 27. ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от

25. Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. 26. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: 27. ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали,

208 ЧЕЛОВЕК, РАСКАЯВШИЙСЯ В ЕРЕСИ, УМИРАЕТ

208 ЧЕЛОВЕК, РАСКАЯВШИЙСЯ В ЕРЕСИ, УМИРАЕТ Мудрецы нашли внутреннее противоречие в следующем стихе из книги Притч: «Никто из входящих к ней не возвращается, и не обретают они путей жизни» (Притчи 2,19). Имеется в виду, что тот, кто идет по пути ереси, не найдет дороги назад и не

ПРОСИТЬ ТОЛЬКО У БОГА?

ПРОСИТЬ ТОЛЬКО У БОГА? Со временем фабричных девушек стало собираться на воскресные богослужения так много, что помещение не могло вместить всех желающих. Эми была в некоторой растерянности: необходимо было подумать о новом здании. Она обсуждала эту проблему со своими

О чем просить Бога в молитвах?

О чем просить Бога в молитвах? «Прежде всего надо знать, что не всего, чего хотим, позволительно нам просить и что не во всяком случае мы умеем просить полезного. С великой осмотрительностью должно делать прошения, сообразуя их с волей Божией. А неуслышанным надо знать, что

Как просить помощи у Бога

Как просить помощи у Бога Но в какой-то момент неизбежно окажется: подруги бегают по своим делам, мама сильно больна и расстраивать ее не хочется, а муженек умотал на работу, хлопнув на прощание дверью и объяснив, что вы его своим хныканьем достали.И что тогда? Куда?К

Молитва о долгостраждущем

В своей известной книге «Переход» П. Калиновский пишет: «…Жизнь человека на земле — это только начало, только подготовка к тому, что ждет нас всех после смерти тела. Начатое здесь будет продолжаться там; [за порогом смерти нас] …ждут …ответственность и возмездие за сделанное во время земной жизни. Об этом говорят все великие религии. [Поэтому] …очень важно перейти порог в состоянии беззлобности, умиротворенности и покоя, не унося с собой ни одного темного пятна на своей совести.

Христианство всегда знало это, поэтому и советовало каждому перед смертью исповедаться и причаститься. Состояние личности в момент смерти важнее всей предыдущей жизни человека.

Об этом говорит и евангельское повествование от Луки (см.: Лк. 23, 32–33, 39–43) о разбойниках. Вот оно: Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Жизнь разбойника была плохой, но раскаяние в последние часы перед смертью обещает хорошее начало будущего существования » [1]

Православная Церковь напутствует своих чад в загробную жизнь Таинствами Покаяния, Причащения и Елеосвящения. Родственники тяжелобольного обязаны позаботиться о том, чтобы во все протяжение болезни член Церкви не оставался лишенным этих христианских Таинств. Если болезнь продолжительна, нужно попросить священника из ближайшего храма посещать больного для регулярного совершения над ним Таинств. Когда же конец жизни человека видимо приближается, нужно срочно позвать священника для напутствия умирающего в жизнь вечную.

У одра умирающего священник заботится о том, чтобы у него не осталось на совести какого-либо забытого или неисповеданного греха или злобы к кому-либо из близких. Поэтому, если умирающий находится в сознании, священник задает ему соответствующие вопросы для исповеди в такой форме, чтобы ответ мог быть односложным. Конечно, такая исповедь в форме вопросов не может быть полной и всеобъемлющей: она должна быть заключительной, последней, которой предшествовало бы подробное и полное очищение совести больного в те дни, когда он был еще способен на тщательную исповедь. И об этом также должны были позаботиться родственники умирающего.

После совершения Таинства Покаяния священник приобщает умирающего запасными Святыми Дарами, которые он приносит в специальной дароносице. Церковные каноны, заботясь о доброй христианской кончине человека и соединении его со Христом Спасителем, в предсмертные часы дозволяют причащать умирающих даже после принятия лекарств и вкушения пищи [2], а женщин — и в период месячного или родильного очищения (чего не дозволяется совершать над лицами, не находящимися в смертельной опасности).

Однако правила запрещают причащать Святых Таин людей, впавших в беспамятство или безумие, до их выздоровления, кроме смертных случаев [3]. В исключительных случаях можно приобщать и беснуемых, при условии, если они в бесновании не богохульствуют [4].

Как во время болезни, так и пред самой кончиною, над христианином целесообразно совершать Таинство Елеосвящения, предавая в руце Божии жизнь болящего. Болен ли кто из вас,— пишет апостол,— пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5, 14–15). По верованию Православной Церкви, Елеосвящение — это Таинство, в котором при помазании освященным елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. В этом Таинстве христианину прощаются те грехи, о которых он забыл или которых по неведению и невниманию не считает за грех. Вот что пишет о Таинстве Соборования Московский святитель Филарет: «Из слов Апос­тола (Болен ли кто из вас… и т. д. — Иак. 5, 14–15) видно, что Таинство Елеопомазания имеет двоякий плод: 1) отпущение грехов, и 2) выздоровление болящего: и воздвигнет его Господь. Таким образом, на точном основании Священного Писания Православная Церковь учит, что Елеопомазание может быть совершаемо как над приближающимся к смерти для испрошения ему прощения грехов, так и над всяким больным для испрошения ему прощения грехов и выздоровления от болезни » [5].

Канон на исход души

Молчат уста умирающего, но Церковь от его лица изображает всю немощь грешника, готового покинуть мир, и поручает его Пречистой Деве, помощь Которой призывается в молитвах. Может быть, умирающий уже не слышит молитвословий, но, как при крещении младенца отсутствие у него сознания не умаляет благодатного действия Таинства, так и затухание сознания не препятствует спасению отходящей души по вере и молитве близких, собравшихся у его смертного одра.

Церковь, имевшая попечение о каждом православном с момента его рождения, не может оставить его и в этот последний страшный час. В лице духовника умирающего она спешит к его одру и прежде всего прилагает старание о том, чтобы у умирающего не осталось на совести какого-либо неисповеданного греха, в особенности злобы к кому-либо из братий. А затем духовник от лица человека, с душою разлучающегося и не могущего глаголати, глаголет «Канон молебный ко Господу Богу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице, Матери Господней». Уста умирающего молчат и язык не глаголет, но сердце вещает: Огнь бо сокрушения внутрь возгорается и гласы немолчными призывают прежде всего Матерь Господню [6]. Канон на исход души преисполнен этими вещаниями от сердца умирающего, который хорошо сознает, что «нощь смертная постиже (его) неготова, мрачна же и безлунна, препущающи неприготовлена к долгому оному пути страшному» [7]. По 6-й песни канона — кондак Великого канона, побуждающий душу умирающего воспрянуть, пока еще не поздно, как разбойник благоразумный в последний момент воздохнуть о своих грехах и воззвать ко Господу, да пощадит Христос Бог: «Душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец приближается, и нужда ти молвити: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде сый и вся исполняяй» [8].

За кондаком следует и икос того же Великого канона, утешающий трепещущую душу тем, что «Христова врачебница всем открыта», всем дана возможность очищать душу свою исповеданием грехов своих и Таинством Покаяния [9], что и сам диавол, видя эту «врачебницу… пострадав уязвися», и в сознании своего бессилия признается: «убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся исполняяй» [10].

Все последование заканчивается молитвою от иерея, глаголемой на исход души, о разрешении ее от всяких уз, освобождения от всякой клятвы, о прощении грехов и упокоении в обителях святых.

Чин на разлучение души от тела

Кроме «Канона на исход души» в Большом Требнике и в «Иерейском молитвослове» есть другой умилительный канон, творение Андрея Критского, который входит в «Чин, бываемый на разрешение души от тела, внегда человек долго страждет». Большие страдания умирающего побуждают усилить молитву: душа долго страждущего молитвенно ищет помощи у всей Церкви небесной и земной, призывает «ангельстии собори, и человецы вси христолюбцы» [11], «всех благочестиво в житии поживших», призывает «вси земнии концы совоздохнуть и соплакать». В особенности обращается она к добрым друзьям и знакомым, к возлюбленным братиям, просит их в «память еже к ним дружбы» молить Христа о ней, просит всех их явить благоутробие, оказать милосердие к ней, злосчастной и окаянной, ибо она верит в силу молитвы Церкви: «Если бы вси единем гласом провещали бысте к Владыце, тьмы избавили мя бысте».

Оба канона на исход души в случае отсутствия священника могут (и должны) быть прочитаны у одра умирающего мирянином, разумеется, с соответствующей заменой возгласов и опущением молитвы, предназначенных для чтения только от иерея. И кроме положенных в богослужебных книгах канонов близким умирающего должно молиться об отходящем брате.

По книгам:

1. Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. М., 1991. С. 169–176;

2. Со святыми упокой: О церковном поминовении усопших: Сборник / Сост. мон. Иулиания (Самсонова). Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2007.

[1] Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. М., 1991. С. 37–38.

[2] Кормчая книга. Ч. II; Номоканона пункт 166.

[3] Служебник. Известие учительное о подаянии и приятии Божественных Таин.

[4] Правило 3-е Тимофея, архиеп. Александрийского (Кормчая книга. Ч. I).

[5] Филарет, митр. Московский и Коломенский. Собрание мнений и отзывов по учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 т. Т. V. Ч. 2. СПб., 1888. С. 558.

[6] См.: Канон на исход души. Песнь 6, тропарь 1.

[7] Ср.: Канон на исход души. Песнь 7, тропарь 1.

[8] Кондак по 6-й песни канона, творение прп. Андрея Критского.

[9] Ср. с увещанием пред исповедью: «Пришел еси во врачебницу».

[10] Канон на исход души. По 6-й песни икос.

[11] Здесь далее цитаты из «Канона на разлучение души…»..

Молитва о долгостраждущем

Душевные болезни: православный взгляд.

Психиатрия: страницы истории

Из истории медицины известно, что становление врачевания на Руси как особой социальной системы попечения о болящих неразрывно связано с проникновением в быт и нравы людей христианства. С момента крещения Руси врачевание находилось под непосредственным покровительством Православной Церкви.

Еще святой равноапостольный князь Владимир в своем Уставе объявлял «лечцов» (врачей) – людьми церковными, подвластными епископу. На Стоглавом соборе 1551 года Иван Грозный потребовал оказания содействия в призрении нищих и больных, к которым относились и «лишенные разума». По постановлению Стоглавого собора монастыри взяли на себя попечение о психически больных, в частности, совершивших преступления. Эти функции монастыри выполняли и раньше, но постановления Стоглавого собора уточнили и расширили их обязанности.

Процесс отделения психиатрии от Церкви начался примерно с конца XVIII века. Психиатрия предпочла стать более «объективной», а ученые и практики – опереться только на факты, данные клинических и лабораторных наблюдений. Не удалось удержаться именитым профессорам от искушения всему найти рациональный ответ и поставить точки над «i».

Вот что об этом пишет известный православный писатель Сергей Нилус в книге «Великое в малом»: «Случайность, известное стечение обстоятельств, психическая реакция, нервы, дряблость разнузданного барича, атавизм и много другого, одинаково мало объясняющего, приведут мудрецы века сего в объяснение психологии данного момента. Но они даже и не дадут себе труда объяснить его: им дорога не истина, а усвоенная ими их псевдонаучная точка зрения. Отказаться от нее – значит признать свою несостоятельность, а у кого из них на это хватит мужества? В жизни аристократизма мысли, в котором они узурпировали себе первое место, им дела нет до погибающего в созданных ими заблуждениях человечества, – сохранено было бы за ними их первенство, их руководящее влияние над легкомысленной толпой.

Внезапную болезнь здорового организма они умеют объяснить заразным началом, находящимся вне организма и извне в него проникающим, но микроба духовной заразы, – открытого давно и известного врачам духовным, великим молитвенникам Церкви, единственным духовным врачевателям мятущейся человеческой души, – не дано открыть вновь современным лжецелителям. Закрыты отступничеством и неверием их духовные очи – и «видя не видят, и слыша не разумеют».

Октябрь 1917 года и коммунистическое учение, краеугольным камнем которого является атеизм, принесли известные миру драматические последствия. Что же произошло в медицине, в психиатрии? Человек был сведен к плотской реальности (мозг, биологические жидкости, нервные узлы, внутренние органы, рефлексы и поведенческие реакции). Личность также стала рассматриваться с физиологически ориентированных точек зрения. Духовное понимание всякой болезни было окончательно низвергнуто. А взамен ему пришло биологическое.

Человек стал восприниматься «винтиком» большой машины (государства). В сталинские времена исследователи и врачи с большой осторожностью произносили такие слова, как душа, внутренний мир, личность, опасаясь преследований. Изгонялось и уничтожалось все, что могло помешать партийцам и их власти. С детских лет людям внушалось, что маленький отрезок времени длиною в 60-70 лет – единственное богатство человека, и, соответственно, карьера, деньги, власть становились критериями благополучия.

От внутренней жизни и искания Бога был сделан решительный поворот к жизни внешней, к порокам, грехам и стяжательству. Коммунистическая философия, провозгласившая основной задачей рост материального благосостояния, зашла в тупик, попутно искалечив судьбы миллионов людей.

Обстановка в зарубежной психиатрии как бы способствовала формированию «обновленческих взглядов». В Европе психиатрия развивалась на основе рационалистических идей. Душевные проблемы и болезни стали составлять исключительно компетенцию психиатрии. Священник и церковные Таинства оказывались как бы и не нужны. Известные профессора наперебой пытались выразить свое негативное отношение к религии.

Вот лишь несколько примеров. Шнайдер: «Проявления религиозной жизни – психическая болезнь»; Рейн: «Религиозные идеи – это навязчивости». Для Фрейда религия была массовым безумием.

Шло время, десятилетие сменяло десятилетие, и к тридцатым-сороковым годам в среде психиатров, да и ученых других специальностей, за редким исключением, складывалась послушная установка на безбожие и атеизм. Но и в то тяжелое время были среди крупных ученых-медиков настоящие подвижники, сумевшие пронести глубокую веру в Бога и христианское благочестие через всю жизнь. Это, к примеру, профессор-психиатр Д. Е. Мелехов, хирурги С. С. Юдин и ныне прославленный в лике святых архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), академик-офтальмолог В. П. Филатов и другие. Их молитвами и молитвами всех верующих сохранил нас Господь.

В последние годы по милости Божией в психиатрии вновь заговорили о духовности. Так, была открыта молельная комната в НИИ клинической психиатрии, восстановлен храм на территории ММА им. И. М. Сеченова. Освящен храм в институте им. В. П. Сербского. Духовное окормление больных происходит и в больничных церквах клиник им. П. П. Кащенко, им. О. В. Кербикова, Научном Центре Психического Здоровья. Совершаются богослужения в больничном храме во имя св. мученика Вонифатия в Областной психиатрической больнице. Теперь нередко проводятся научные и научно-богословские конференции с участием духовенства и врачей-психиатров. Этой проблеме был посвящен ряд очень полезных встреч в издательском отделе Московской Патриархии. В декабре 1995 года состоялся первый семинар по монастырской медицине с приглашением психиатров. Этой теме был посвящен пастырский семинар, проходивший в Свято-Даниловом монастыре в начале 1997 года.

В психотерапевтической энциклопедии, вышедшей в свет в 1999 году, помещена солидного объема статья под названием «Православная психотерапия».

В 1996 году начал свою деятельность Душепопечительский центр во имя св. праведного Иоанна Кронштадтского. Опубликован ряд книг, брошюр и статей, освещающих проблемы духовности в психиатрии, психотерапии, психологии. Словом, работа в этом важном направлении началась, но многое еще предстоит сделать.

Современный этап психиатрии создается сегодня и зависит от нас, уважаемые коллеги, от нашей веры и духовности. Господь наш Иисус Христос спросит нас за каждый день, за каждого пациента. Во славу ли Божию работаем или нет? Вопрос этот остается пока открытым.

Личность в христианской антропологии рассматривается в единстве духовных, душевных и телесных проявлений. И это единство достигается только при условии преобладающего влияния сферы духа.

По словам преп. Никодима Святогорца, «Дух твой, ищущий Бога Небесного, да властвует над душою и телом, назначение которых устроить временную жизнь». В этом единстве – здоровье, норма человеческого бытия.

По утверждению святителя Феофана Затворника, духовную сферу в человеке составляют: благоговение и жизнь в страхе Божием, совесть, искание Бога.

«Дух есть, прежде всего, способность человека различать высшие ценности: добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство. Если выбор в этой области сделан, то дух стремится подчинить своему решению душу и тело. Через свой дух человек общается с Богом. Без общения с Богом дух человека не способен найти настоящий критерий для определения высших ценностей, так как только Бог, который Сам есть абсолютное благо, истина и красота, может верно указать решение человеку» (Православный Катехизис).

Соответственно указанным сферам личности и всякая болезнь имеет, в первую очередь, духовную, а уже затем психофизиологическую природу.

Молитва о долгостраждущем
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Очень сильная молитва от зла порчи и врагов

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here