Молитва коронка до божого милосердя

Детально: молитва коронка до божого милосердя - специально для Вас.

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSERDZIA — Венчик Божьему Милосердию

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronkę można odmawiać na zwykłej cząstce różańca.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryji Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Венчик Божьему Милосердию

Венчик можно совершать при помощи обыкновенных чёток Розария.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

Радуйся, Мария, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных,
ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли,
и в Иисуса Христа, Единого Его Сына, Господа нашего,
Который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы,
страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребён,
сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых,
восшёл на небеса, сидит одесную Бога Отца Всемогущего,
оттуда придёт судить живых и мертвых.
Верую в Духа Святого, Святую Вселенскую Церковь,
святых общение, оставление грехов,
воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь.

На больших бусинках (1 раз):

Отче Предвечный, приношу Тебе Тело и Кровь, Душу и Божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа
в умилостивление за грехи наши и всего мира.

На малых бусинках (10 раз):

Ради Его страданий помилуй нас и весь мир.

В заключение, 3 раза:

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас и весь мир!

Этой молитве научил св. Фаустину Сам Господь Иисус (см. её «Дневник» , §§ 474-476). С её совершением связаны исключительные и обильные милости.

Українці Сьогодні

Коронка (вервиця) до Божого Милосердя: хто буде її молитися, той отримає велике милосердя в годину смерті

Боже Милосердя — католицький культ служіння, започаткований святою монахинею Фаустиною Ковальською, відомою як апостол милосердя.

Суть культу Божого милосердя полягає у християнській довірі до Господа Бога і діяльній любові до ближніх. Господь Ісус вимагає «довір’я від усіх створінь» (Щ. 1059) і здійснення вчинків милосердя: дією, словом або молитвою. «Милосердя ти повинна виявляти завжди і всюди до ближніх, не можеш від цього ні усунутися, ні відмовитися, ні оправдатися» (Щ. 742). Христос прагне, щоб Його шанувальники виконали протягом дня хоча б один акт любові ближнього.

Фаустина Ковальська мала кілька видінь, в яких до неї зверталися Ісус Христос і Діва Марія, про що вона розповіла в книзі Щоденник: Боже милосердя в моїй душі.

Образ Божого Милосердя

Його малюнок був показаний у видінні, яке св. Фаустина мала 22 лютого 1931 року в келії Плоцького монастиря. З щоденника сестри Фаустини Ковальської:

«Ввечері, коли я була в келії, побачила Господа Ісуса, зодягненого у біле. Одна рука була здійнята до благословення, а друга – торкалася грудей. З розрізу вбрання на грудях виходили два великі промені: один червоний, а другий блідий. Мовчки вдивлялась я в Господа. Душа моя була переповнена страхом і одночасно великою радістю. Трохи згодом сказав мені Ісус: «Намалюй ікону з того, що бачиш, і підпиши: «Ісусе, уповаю на Тебе». Прагну, щоб цю ікону вшановували спершу у вашій каплиці, а потім – по всьому світу. Обіцяю, що душа, яка віддаватиме шану цій іконі, не занапаститься. Обіцяю їй також перемогу над ворогами ще тут, на землі, а особливо в годину смерті. Я сам боронитиму її, як своєї хвали».

«Коли одного разу сповідник наказав мені запитати Господа Ісуса, що означають ті два промені, які є на тому образі, — я відповіла, що запитаю Господа. Під час молитви я почула такі слова: — Ті два промені означають Кров і Воду, — блідий промінь означає воду, яка усправедливлює душі, червоний промінь означає Кров, яка є життям душ…

Ті два промені вийшли з надр Мого Милосердя тоді, коли Моє конаюче на хресті Серце було пробите списом. Ті промені захищають душі від гніву Мого Отця. Щасливий, хто житиме в їх тіні, бо не досягне його справедлива рука Бога. Прагну, щоб перша неділя після Великодня була святом Милосердя». (Щ. 299)

Читайте так же:  Молитвы на успешную сдачу экзамена

«Обіцяю, що душа, яка почитатиме цей образ, не загине. Обіцяю їй перемогу над її ворогами вже тут на землі, а особливо в годині смерті. Я сам захищатиму її як Мою славу…»

Година Милосердя

У жовтні 1937 року в Кракові Господь Ісус через святу сестру Фаустину Ковальську доручив вшановувати годину Своєї смерті: «Скільки разів почуєш, що годинник б’є третю годину, потопай уся у Моєму Милосерді, величаючи і прославляючи його, взивай його всемогутність для цілого світу, а особливо для бідних грішників, бо у цю хвилину Моє Милосердя було навстіж відчинене для кожної душі. У цей час випросиш усе для себе і для інших. В ту годину конання звершилась ласка для усього світу. Милосердя перемогло справедливість. Бажаю шани для Мого Милосердя від кожного створіння. У цю хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка просить Мене заради Мого Милосердя».

Коронка (вервиця) до Божого Милосердя

Цю вервицю продиктував Господь Ісус св. Фаустині 13-14 вересня 1935 року як молитву щоб перепросити та й угамувати Божий гнів (Щ. 474-476).

Ті, хто промовляють цю вервицю, жертвують Богу Отцю «Тіло і Кров, Душу і Божество» Ісуса Христа, щоб перепросити за гріхи власні, своїх близьких і усього світу, а, єднаючись із жертвою Ісуса, звертаються до тієї любові, якою небесний Отець обдаровує свого Сина, а у Ньому всіх людей. У цій молитві просять і про «милосердя для нас і цілого світу і цим самим здійснюють вчинок милосердя.

Додаючи до цього своє довір’я і виконуючи умови кожної доброї молитви (покора, витривалість, зміст, що відповідає волі Божій), вірні можуть надіятися на сповнення Христових обітниць, які стосуються, зокрема, години смерті: ласки навернення і спокійної смерті. Отримають її не тільки особи, які відмовляють цю вервицю, але і вмираючий, біля якого інші молитимуться її словами. «Коли біля вмираючого промовляють цю вервицю, — сказав Ісус, — вгамовується Божий гнів, і милосердя огортає душу» (Щ. 811). Обітниця в загальному звучить так: «Через відмовляння цієї вервиці подобається Мені дати все, «Через промовляння цієї вервиці, — сказав в іншому місці Господь Ісус, — наближаєш людство до Мене (Щ. 929). Душі, які промовлятимуть цю вервицю, Милосердя Моє огорне (…) В житті, а особливо у годину смерті» (Щ. 754).

Порятунок для вмираючих й найзакаменіліших грішників

Ісус сказав св. Фаустині: «Заохочуй душі молитися цю вервицю… хто буде її молитися, той отримає велике милосердя в годину смерті… Коли вони проказуватимуть цю вервицю в присутності вмираючої людини, Я стану між Моїм Отцем і вмираючим, не як справедливий Суддя, але як милосердний Спаситель… Священики будуть радити її грішникам як останню надію спасіння. Навіть якщо б був найзакаменіліший грішник, коли б він помолився цю вервицю тільки один раз… він отримав би ласки від Мого Безконечного Милосердя… Я бажаю дарувати неймовірні ласки для тих, що уповають на Моє Милосердя… Через цю вервицю ви отримаєте все, якщо те, що ви просите є згідне з Моєю Волею.»(Щ. 474)

Коронка до Божого Милосердя

На початку:
1 – Отче наш…
1 – Богородице Діво…
1 – Вірую…
1 – Слава Отцю…

На великих зернятах:
Отче Предвічний! Жертвую Тобі Тіло і Кров, Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. (5 разів, з інших джерел відомо – 10 разів).

На малих зернятах:
Задля болючих Його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом.

Закінчення:
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. (Зр.)

Молитва
О Крове і Водо, що виплила з Найсвятішого Серця Ісусового як цілюще джерело Милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю! Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю!

Молитва коронка до божого милосердя

23-го листопада 1931 року в Плоцьку Ісус Христос з’явився Сестрі Фаустині Ковальській в білому одязі. Одна Його рука благословила, а друга доторкалася одягу на грудях. З-під відкритого одягу виходили два промені: один — червоний, другий — білий. Ісус промовив до неї: “Відтвори образ, подібний до цього, котрий бачиш і підпиши його: “Ісусе, уповаю на Тебе”. Посилаю людям посудину, з якою нехай приходять просити милості від джерела Милосердя. Нехай цей образ вшановують тут, у цій каплиці, і у всьому світі. Я обіцяю спасіння кожній душі. Обіцяю їй перемогу над земними ворогами, а особливо в смертну годину. Сам спасу її і збережу для Своєї хвали. ” Два промені символізують Кров і Воду. Червоний промінь — це Кров, яка є життям душі; світлий промінь — Воду, яка обмиває душу. Ці два промені вийшли із надр Мого Милосердя, коли Моє вмираюче Серце на Хресті було пробите списом. Вони захищають душу людини перед гнівом Мого Отця.”

В ім’я Отця.
(Зр.)

1 – Отче наш.
1 – Богородице Діво.
1 – Вірую.
1 – Слава Отцю.

Отче Предвічний! Жертвую Тобі Тіло і Кров, Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. (5 разів, з інших джерел відомо – 10 разів).

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. (Зр.)
Молитва
О Крове і Водо, що виплила з Найсвятішого Серця Ісусового як цілюще джерело Милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю! Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю!

Читайте так же:  Молитва Святой Марии гатчинской

О, Найсвятіше Серце Ісуса, вірю в Твою любов до мене.

Отче наш. (1р.)
Богородице Діво. (Зр. )
Під Твою милість.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю Небесний..
Вірую..
Слава Отцю, що нас сотворив.
Слава Синові, що нас відкупив.
Слава Духові Святому, що нас просвітив.

О, мій Ісусе Милосердя, в котрого немає нічого неможливого. Тож змилосердися над нами, негідними дітьми Твоїми, і дай нам ту ласку, про яку ми так покірно просимо (назвати).

Слава: 1 нині (Зр. )

Щоденна молитва для почитателів Божого Милосердя

Щоденно третя година дня присвячена особливішому почитанню Божого Милосердя.

Я (ім’я) занурююся цілий(а) у Твоє Боже Милосердя, вихваляючи Його, і прошу Божого Милосердя для Святої Церкви й України.
О Крове і Водо, які виплили із Серця Христового як джерело Милосердя для нас! Ісусе, уповаю на Тебе.
(Тут можна просити, чого потребуємо).

Зауваження: цю молитву годиться промовляти і під час відмовлювання дев’ятниці.

На великих:
Через Боже Милосердя навіки буду прославляти Боже милосердя.

На малих:
Ісусе, довіряю Тобі.

Кінець:
О Крове і Водо, що виплили з Найсвятішого Серця Христового як цілюще джерело Милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю надію свою покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію Свою покладаю.

Молитва коронка до божого милосердя

ORDO FRATRUM MINORUM – Ukraine

Коронка до Божого Милосердя

Церква закликає вірних частіше звертатися до Божого Милосердя, яким Бог хоче обдаровувати всіх людей. Спеціальним часом для читання цієї молитви є третя година дня (година мученицької смерті Ісуса Христа) . Якщо о цій годині немає можливості ввійти до храму, то моліться там, де ви знаходитесь.

Вона читається на звичайному розарії таким чином:

Отче наш…

Радуйся, Маріє…

Вірую в Бога…

На великих зернятках:

Передвічний Отче! Жертвую Тобі Тіло й Кров, Душу й Божество улюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на вблагання за гріхи наші та всього світу.

На малих зернятках 10 разів:

Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас та всього світу.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас та весь світ (3 рази).

Крове і Водо, що витекли із Серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас! Я довіряю Вам!

ДУХОВНІСТЬ

Святий Франциск з Ассізі є одним з найвідоміших святих Католицької Церкви. В часи середньовіччя він своїм життям і започаткованим ним францисканським рухом відновив обличчя Церкви. Сьогодні його вшановують не тільки католики, але і християни інших конфесій, і навіть невіруючі.

Клара народилася у 1194 році в Ассізі в аристократичній родині Фавароне і Ортоляни Оффредуччіо. Її мати під час чування в катедрі Сан Руфіно почула голос, який пророчо звістив їй народження дівчинки: “Не бійся, жінко, ти щасливо народиш ясне світло, яке освітить світ”.

За порадами кардинала Гуґоліна, а також за порадами Братів, Франциск вільний від керування Орденом, мусив достатньо швидко взятися за написання тексту більш змістовного, більш конкретного і більш юридичного.

“Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне – близько. … Не беріть ні золота. ні торби на дорогу, ні одежин двох,
ні взуття, ні палиці, – бо робітник вартий утримання свого. …”

Адреса

Провінція Св. Архангела Михаїла
вул. Київська, 4
10014 м. ЖИТОМИР

Молитва коронка до божого милосердя

Церква закликає вірних частіше звертатися до Божого Милосердя, Вона читається на звичайному розарії таким чином:

яким Бог хоче обдаровувати всіх людей.Спеціальним часом для читання цієї молитви є третя година дня ( година смерті Ісуса Христа на хресті). Якщо о цій годині немає можливості ввійти до храму, то моліться там, де ви знаходитесь.

Введення:

Отче наш.
Радуйся, Маріє.
Вірую в Бога.

На великих зернятках:
Передвічний Отче! Жертвую Тобі Тіло й Кров, Душу й Божество улюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на вблагання за гріхи наші та всього світу.

На малих зернятках 10 разів:
Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас та всього світу.

Закінчення:
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас та весь світ (3 рази).
Крове і Водо, що витекли із Серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас! Я довіряю Вам!

Молитва коронка до божого милосердя

О, Милосердний Боже, Ти безперестанно допомагаєш своїм заблуканим овечкам, але ми не завжди прислуховуємося до Твого голосу, бо щоденні земні турботи не дають відчути Твого безмежного милосердя, яке Ти зсилаєш постійно. Отож, прости нам Вседержителю Благий, та прийми у подяку сьогоднішні наші молитви, щоб ми уповаючи на Твоє безконечне милосердя, викликували радісним голосом пісню: Алилуя!

Всемилостивий, сповнений любов’ю, Боже наш! Ми, немічні, зважились піднести до Тебе свої молитви і подяку за Твою безконечну Любов до нас. Отож, не відкинь їх, а прийми, вислухай і допоможи. Бо без Твого провидіння ми порох взятий із землі. Тому молимо Тебе Всемилосердний: вилікуй хворих, допоможи немічним, подай хліб голодним, втамуй бажання спраглих, попровадь праведною стежиною грішників, напоум незнаючих про Тебе, подай руку помочі вбогим, не обійди вдів і сиріт, нас і всіх, хто потребує допомоги не покинь без уділених ласк. Бо Ти, Творець всього доброго і Тобі належить слава, подяка та поклін Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні.
Амінь

Дев’ятниця до Божого Милосердя, 1 день

(Для індивідуального читання)

Дев’ятницю розпочинаємо читати за дев’ять днів до свята Божого Милосердя, тобто в день Великої П’ятниці. Щодня читається молитва, призначена на цей день. На початку кожного дня наводиться цитата зі Щоденника св. Фаустини. Потім читається Коронка до Божого Милосердя.

Читайте так же:  Богородице молитва о здравии детей

Перший день

Молімося про Милосердя для всього людства.

«Сьогодні приведи до Мене все людство, а особливо всіх грішників, і занур їх у море Мого Милосердя й цим втішиш Мене в гіркому смутку, в який поринаю через втрату душ».

Всемилостивий Ісусе! Головна Твоя риса – любити нас і пробачати нам. Не зважай на наші гріхи, але на довіру, з якою ми покладаємося на безмежну доброту Твою. Прийми нас усіх у святиню Твого Всемилостивого Серця й не випускай нас із Нього повік. Благаємо Тебе ради любові, яка єднає Тебе з Отцем і Святим Духом. Отче Предвічний! Поглянь милосердним поглядом на все людство, а особливо на бідних грішників. Це людство замкнене у Всемилостивому Серці Ісуса, і ради Його болісної муки обдаруй нас Твоїм Милосердям, щоб ми прославляли Твою всемогутність повіки. Амінь.

Коронка до Божого Милосердя

Отче наш… Радуйся, Маріє… Вірую в Бога…

На великих зернятках:

Предвічний Отче, жертвуємо Тобі Тіло і Кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.

На ублагання за гріхи наші і усього світу.

На малих зернятках:

Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас і весь світ (тричі).

О Крове і водо, що витекли із Серця Ісусового як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.

Коронка до Божого Милосердя

Отче наш…
Радуйся, Маріє…
Вірую в Бога…

На великих зернятках:

Предвічний Отче, жертвуємо Тобі Тіло і Кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.

На ублагання за гріхи наші і усього світу.

На малих зернятках:

Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас і весь світ (тричі).

О Крове і водо, що витекли із Серця Ісусового як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.

Потрібно зібрати
Залишилося

Вкажіть розмір віджета

  • 228×289
  • 240×400
  • 250×250
  • 336×280
  • 470×220

Ось так він виглядатиме на Вашому сайті:

Cкопіюйте цей код та встановіть собі на сайт:

Інші статті за темами

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ми з вдячністю приймемо Вашу допомогу. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, роботу веб-майстра та гонорари фахівців. Переказ через ПриватБанк: Пожертвування можна переказати за такими банківськими реквізитами:

5168 7427 0591 5506
Благодійний внесок ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Добровільна пожертва на здійснення діяльності часопису CREDO.

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Щиро дякуємо читачам за жертовність усім, хто нас підтримує!

Молитва коронка до божого милосердя

Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою.
Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.

Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його Єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп’ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань.
Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
Вірую в Духа Святого, святу вселенську Церкву, сопричастя Святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.

На великих зернятках:

Передвічний Отче! Жертвую Тобі Тіло й Кров, Душу й Божество улюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на вблагання за гріхи наші та всього світу.

На малих зернятках 10 разів:

Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас та всього світу.

Закінчення:

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас та весь світ (3 рази).

О Крове і Водо, що витекли із Серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас! Я довіряю Вам! (3 рази)

Ісусе, довіряю Тобі! (3 рази)

[ Повернутися до розділу: “Молитви” ]

День особливих ласк Пресвятої Богородиці

8 грудня Католицька Церква святкуватиме урочистість Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Цього дня Церква проголошує свою віру в те, що та, Яка стала Матір’ю Ісуса Христа не мала на Собі жодного гріха, Її серце було повністю віддано Богу і жодний гріх не доторкнувся до Неї.

Пресвята Богородиця перемагає стародавнього змія і приносить світу його Спасителя Ісуса Христа.

В цей день ми хочемо ще раз запросити всіх наших слухачів молитися за Радіо Марія, щоб Слово Євангелія було чутно в усіх куточках України. В день Непорочного Зачаття, в так звану годину ласк, з 12 до 13 години запрошуємо вас до молитви в прямому ефірі радіо.

Знаком нашої любові до Діви Марії в цей день буде відвідування урочистої Божої Служби, наша молитва та сповідь під час котрих будемо досвідчувати милосердя Бога до кожного з нас.

Також в цей день в багатьох парафіях України будуть зібрані пожертви для Радіо Марія.

О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо!

“Сон святого Йосифа” – коментар Євангелія дня

Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли Його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її.

Читайте так же:  Молитва Матроне Московской чтоб муж вернулся

Коли він це обдумав, ось Господній ангел з’явився йому уві сні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина, і назвеш Його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через пророка, який говорив: «Ось, діва матиме в лоні та народить Сина, і назвуть Його іменем – Еммануїл», що означає: «З нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину.

Вервиця до Божого милосердя

Вервиця до Божого милосердя

Робимо на собі знак хреста:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3)

На початку:
Отче наш . (1 р.)
Богородице Діво. (1 р.)
Вірую . (1 р.)
Слава Отцю . (1 р.)

На великих зернятах:
Отче Предвічний Жертвую Тобі Тіло і Кров, Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу.

На малих зернятах:
Задля болючих Його терпіть, май Милосердя над нами і над цілим світом.

Закінчення:
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. (3 р.)

Молитва
О крове і Водо, що виплила з Найсвятішого Серця Ісусового як цілюще джерело Милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю! Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю!

Вервиця до Божого милосердя

Робимо на собі знак хреста:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3)

На першому зернятку:
Царю Небесний …

На другому зернятку:
О, Найсвятіше Серце Ісуса, в Тобі покладаю всю свою надію.

На третьому зернятку:
О, Найсвятіше Серце Ісуса, на Тебе уповаю.

На четвертому зернятку:
О, Найсвятіше Серце Ісуса, вірю в Твою любов до мене.

На великих зернятах:
Матінко багатостраждальна, Ти стояла під Хрестом, не переставай молитися за нас. О Ісусе! Ти казав, що хто про що в Тебе буде просити, з довір’ям буде вислуханий.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

На малих зернятах:
О, Ісусе милосердний, змилуйся над нами.

Закінчення:
Отче наш . (1 р.)
Богородице Діво . (3 р.)
Під Твою милість. (1 р.)

Вервиця до Божого милосердя

Робимо на собі знак хреста:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3)

На початку:
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю Небесний. Вірую.
Слава Отцю, що нас сотворив.
Слава Синові, що нас відкупив.
Слава Духові Святому, що нас просвітив.

На великих зернятах:
О, мій Ісусе Милосердя, в котрого немає нічого неможливого. Тож змилосердися над нами, негідними дітьми Твоїми, і дай нам ту ласку, про яку так покірно просимо (назвати).

На малих зернятах:
О мій Ісусе Милосердя, змилосердися над нами.

Закінчення:
Слава Отцю, і Сину. (3 р.)

Коронка Вервиця До Божого Милосердя – Скачать mp3 бесплатно

Коронка Вервиця до Божого Милосердя

Вервиця до Божого Милосердя співана Кана

Коронка до Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy UA

Вервиця до Божого Милосердя

Вервиця до Божого Милосердя IX Meджуґорська молитовна зустріч в Україні

Літанія до Божого Милосердя

Вервичка до Божого Милосердя

Молитва на вервиці ч 2 Свiтлі таїнства

Коронка до Божого Милосердя VIII Meджуґорська молитовна зустріч в Україні 17 вересня 2016 р

Коронка до Божого Милосердя з кардиналом П єтром Пароліном

Молитва на вервиці ч 3 Страсні таі нства

Вервиця до Матері Божої Неустанної Помочі

Молитва на вервиці ч 4 Славні таїнства

Молитва на вервиці ч 1 Радiсні таїнства

Коронка до Божого Милосердя з кардиналом П єтром Пароліном

Пряма трансляція Меджуґорської молитовної зустрічі в Україні 15 вересня 2018 року

Коронка до Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy UA

Молебень до Найсвятішого Серця Христового

Молебень та Вервиця до Фатімської Богородиці

Молебень до Божого милосердя Гімн

ДДМ 2019 Коронка до Божого Милосердя

Вервичка до Божого Милосердя Четки к Божьему Милосердию

Малі Години на честь Божого милосердя

Вервиця до Матері Божої Неустанної помочі

ЯК МОЛИТИСЯ ВЕРВИЦЮ

Молебен до Божого Милосердя

Вервиця до Пресвятої Родини

Коронка до Божого Милосердя співає гурт Кана

Вервиця молиться св Папа Іван Павло ІІ

Вервиця Страсні Таїнства

Вервичка до Божого Милосердя в церкві св Антонія

Вервиця Радісні Таїнства

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МЕДЖУҐОРСЬКОЇ МОЛИТОВНОЇ ЗУСТРІЧІ

Марія зберігає радощі та розв язує вузли у нашому житті

Літанія до Пресвятої Діви Марії

Вервичка 18 11 2012

Молебень на честь Божого милосердя Молитва

Біля витоків благодаті Божого милосердя

Вервиця Світлі Таїнства

Безперевна молитва ВЕРВИЦЯ Радісні таїнства

Молебень до Серця Христового Litany To The Heart Of Christ

Венчик к Божьему Милосердию Меджугорская молитвенная встреча в Латвии 2017

Проща вервиці у Погоні 2010 рік

МОЛИТВА РОЗАРІЯ ВЕРВИЦЯ МОЛИТВА ЩО ЄДНАЄ

726 Молитва може врятувати і врятує людство Послання Марії Божого Милосердя

Молитви всі в 29 молитві моліться очолювати Твою армію у фінальній битві замість повести до

Молебень до Пресвятої Богородиці аудіозапис укр

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Коронка Вервиця До Божого Милосердя в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Коронка Вервиця до Божого Милосердя длительностью 12 мин и 51 сек, размер файла 16.91 MB.

Читайте так же:  Освящения дома молитва

Adı Efsane Rap Dizi Müzikleri

Zuhal Topal La Mehmet Ve Cansu Aşkımı Başlıyor

Алекса Астер И Нурлан Шулаков Не Забывай

Nhạc Edm Alan Walker Divinity

New Sinhala Dj Nonstop With Car Heroes

Midnight Starring Ft Busiswa Gqom Is The Future

Pelangipun Bahagia Walaupun Hanya Mengamen Di Bus Kota Nada Cinta Pelangi Eps 1

Каспийский Груз Guantanamera Mix

Polşa Vizasini Necə Almaq Olar Lazım Olan Sənədlər How To Get Poland Visa

Chal Diya Dil Tere Piche Piche Status 2019

Печать На Футболку

Sébastien Bohler Les Mystère De Notre Cerveau Clique Dimanche Canal

Lady Gaga Is That Alright Lyrics From A Star Is Born Soundtrack

Mo Saba Ku Podiba Mana

How I Curl My Hair Requested

Avlu 29 Bölüm Fragman

Чукур Яма Паша Предатель

Так Хочется Жить Песня

Клип Взорвал Интернет Бродяга

Canción Fifa 18 Vs Pes 2018 Parodia Krippy Kush Bad Bunny Fran Mg Farruko Rvssian

Oh Ms Believer Short Ukulele Cover

К Черту Эту Гордость

Minecraft Animation 60Fps

Warvoid Detroit Become Human Рэп

Jacksucksatlife Animated Minecraft Animation 60Fps Funny Moments

Frozen Ii Eng Cover All Is Found Kacey Musgraves Ver 歌ってみた 蓮

Life Marat Leon Remix Zivert

Firdavs Anvarov Armon Фирдавс Анваров Армон Music Version

Коронка До Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy Ua – Скачать mp3 бесплатно

Коронка до Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy UA

Коронка до Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy UA

Коронка до Божого Милосердя з кардиналом П єтром Пароліном

Вервиця до Божого Милосердя співана Кана

Коронка до Божого Милосердя з кардиналом П єтром Пароліном

Коронка Вервиця до Божого Милосердя

Літанія до Божого Милосердя

Церква місце Божого милосердя й надії

Поширення Божого Милосердя Свята Фаустина Ковальська

Перед нами стоять великі двері Божого Милосердя

Вервиця до Божого Милосердя IX Meджуґорська молитовна зустріч в Україні

Коронка до Божого Милосердя співає гурт Кана

Молебен до Божого Милосердя

Коронка до Божого Милосердя VIII Meджуґорська молитовна зустріч в Україні 17 вересня 2016 р

Дев ятниця до Дитятка Ісус День 1

Вервичка до Божого Милосердя

Молебень до Найсвятішого Серця Христового

Боже Милосердя Wmv

Молебень до Божого милосердя Гімн

Вервиця до Божого Милосердя

Молебень на честь Божого милосердя Молитва

Молебень до Серця Христового Litany To The Heart Of Christ

Оаза Божого Милосердя

ІІ Великодня Неділя Неділя Божого Милосердя Роздум над Євангелієм

ІКОНА БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ в Заболотівському костелі

Друга Великодня Неділя Неділя Божого Милосердя

Марія зберігає радощі та розв язує вузли у нашому житті

Малі Години на честь Божого милосердя

Хрестовий похід молитви 26 Розарій вервиця Розарій на українській вервиця на українській

Гріх і Боже Милосердя

Літанія до Пресвятого Серця Ісуса

Вервичка 21 10 2012

Divine Mercy Third Decade

Divine Mercy Chaplet 3 O Clock Prayer Flv

Акафіст Страстям Христовим Hymn To Passions Of Christ

Молебень та Вервиця до Фатімської Богородиці

Сестра Фаустина и Максимилиан Кольбе Свидетели милосердия

Cім Мечів Болю Божої Матері

Сила молитви Проповідує Кисельчук Володимир

Діти милосердя закликають усіх відкрити серця

Молебень до св Шарбеля

Вервиця Страсні Таїнства VIII Meджуґорська молитовна зустріч в Україні 17 вересня 2016 р

EWTN 1 рік в ефірі

Милосердя альбом Глина

IX Meджуґорська молитовна зустріч в Україні 29 квітня 2017 р

Інша пісня про Боже Милосердя Wmv

28 IV 2019 Święto Miłosierdzia Bożego Feast Of Divine Mercy

Ікона Милосердя двері прибула до Собору Св Юра

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Коронка До Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy Ua в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Коронка до Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy UA длительностью 8 мин и 5 сек, размер файла 10.64 MB.

Коронка До Божого Милосердя Chaplet Of Divine Mercy Ua

Adı Efsane Rap Dizi Müzikleri

Zuhal Topal La Mehmet Ve Cansu Aşkımı Başlıyor

Алекса Астер И Нурлан Шулаков Не Забывай

Nhạc Edm Alan Walker Divinity

New Sinhala Dj Nonstop With Car Heroes

Midnight Starring Ft Busiswa Gqom Is The Future

Pelangipun Bahagia Walaupun Hanya Mengamen Di Bus Kota Nada Cinta Pelangi Eps 1

Каспийский Груз Guantanamera Mix

Polşa Vizasini Necə Almaq Olar Lazım Olan Sənədlər How To Get Poland Visa

Chal Diya Dil Tere Piche Piche Status 2019

Печать На Футболку

Sébastien Bohler Les Mystère De Notre Cerveau Clique Dimanche Canal

Lady Gaga Is That Alright Lyrics From A Star Is Born Soundtrack

Mo Saba Ku Podiba Mana

How I Curl My Hair Requested

Avlu 29 Bölüm Fragman

Чукур Яма Паша Предатель

Так Хочется Жить Песня

Клип Взорвал Интернет Бродяга

Canción Fifa 18 Vs Pes 2018 Parodia Krippy Kush Bad Bunny Fran Mg Farruko Rvssian

Oh Ms Believer Short Ukulele Cover

К Черту Эту Гордость

Minecraft Animation 60Fps

Warvoid Detroit Become Human Рэп

Jacksucksatlife Animated Minecraft Animation 60Fps Funny Moments

Frozen Ii Eng Cover All Is Found Kacey Musgraves Ver 歌ってみた 蓮

Life Marat Leon Remix Zivert

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Firdavs Anvarov Armon Фирдавс Анваров Армон Music Version

Молитва коронка до божого милосердя
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here